Кампанията по пререгистрация на земеделските стопани за стопанската 2015/2016 година ще се извършва до 29 февруари 2016 г

Кампанията по пререгистрация на земеделските стопани за стопанската 2015/2016 година ще се извършва до 29 февруари 2016 г, съобщават от Областните дирекции „Земеделие“ – в Страната.

За бенефициенти по Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2007-2013 и ПРСР 2014-2020) отпада изключението да могат да заверяват анкетни карти и формуляри след 29 февруари 2016 г.

Регистрацията на нови земеделски стопани се извършва през цялата година.

От Дирекциите обръщат внимание на земеделските стопани, че от 1–ви октомври 2015г., са влезли в сила нови анкетни карти, анкетни формуляри и декларация за фуражи. СТАРИТЕ СА НЕВАЛИДНИ! Бланки на анкетни карти и анкетни формуляри се получават от Общинските служби земеделие по населените места и от ОД „Земеделие“- в Страната.

© НАЦИНАЛНА ОВЦЕВЪДНА АСОЦИАЦИЯ noa_branch@abv.bg