Швейцарски кооператив на млечни фермери със 77-годишна история