Фермери допускат организирана атака със заразата Син език