Сдружение за развъждане и отглеждане на млечни овце, беше официално открита с водосвет село Пирне.