Националния събор на овцевъдите в село Арбанаси. Невиждано до сега.