ВЗЕМАНЕ НА СПЕРМА ОТ КОЧ И ОСЕМЕНЯВАНЕ НА ОВЦЕ ЛАКОН - ИСПАНИЯ