Бисер Чилингиров:Мерки за възстановяване на овцевъдството и ефективно решаване на проблемите.