Николай Кръстанов: Нека Наредба 26 да не налага магазинни изисквания. Между 2 и 3 лв.цена мляко


Животновъдът Николай Кръстанов:Нека Наредба 26 да не налага магазинни изисквания
Между 2 и 3 лв. трябва да е изкупната цена за литър овче мляко пред Агрокомпас.
Животновъдът Николай Кръстанов:Нека Наредба 26 да не налага магазинни изисквания Между 2 и 3 лв. трябва да е изкупната цена за литър овче мляко пред Агрокомпас.