Учредено е Сдружение "Национална Овцевъдна Асоциация"
17/05/2011 00:21 | noa.bg
     Учредено е Сдружение "Национална Овцевъдна Асоциация" - Сдружение с нестопанска цел, учредено от 71 физически и 9 юридически лица,с председател инж. зооинж. Бисер Асенов Чилингиров, със решение на СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД ФИРМЕНО ОТДЕЛЕНИЕ.
Сдружението е със следният предмет на дейност: Установаване на контакти и обмяна на опит с международни организации в областта на овцевъдството. Разработване на национални, регионални и индивидуални инвестиционни проекти в областта на овцевъдството. Разработване на становища по проекти на на стратегически, планове, нормативни актове и стандарти, които имат отношение към развитието на овцевъдството. Организиране и провеждане на професионални обучения с цел квалификаци и преквалификация за своите членове, съгласно Закона за професионалното образование и обучение. Организиране на регионални изложби, срещи, симпозиуми, семинари и други мероприятия за постигане на целите на сдружението. Набиране и предоставяване на стопанска и друга информация за своите членове за подпомагане на тахната дейност.


1 Коментарa

# 1     колумбиеца | ( 23/10/2011 11:55 )

Браво на учредителите


Коментирай
Име*
Коментар*