През периода 16 – 23 януари 2013 г. пазарът на агнешко месо в страната остава относително спокоен.
26/01/2013 13:15 | noa.bg
     През периода 16 – 23 януари 2013 г. пазарът на агнешко месо в страната остава относително спокоен, като само в отделни области са регистрирани по-чувствителни седмични ценови изменения.
Цяло агне
Предлагането на едро на цяло агне се движи в ценовия диапазон от 12,60 лв./кг (Габрово) до 16,00 лв./кг (Варна). Изменение на ценовите стойности спрямо предходната седмица се наблюдава само в четири области – понижение в Русе (с 15,4%) и Бургас (с 4,7%), а нарастване - в Кърджали (с 14,3%) и Стара Загора (с 0,8%).
При липса на колебания по области, средните цени на дребно в магазинната мрежа на страната се запазват на нивата от предходната седмица – 13,64 лв./кг в големите търговски вериги (ГТВ) и 13,72 лв./кг в другите търговски обекти (ДТО).
Предлагането на цяло агне в ГТВ остава в границите от 13,00 лв./кг (Габрово и Ловеч) до 15,59 лв./кг (Бургас), а в ДТО - от 12,70 лв./кг (Перник) до 14,20 лв./кг (Велико Търново).
За наблюдавания период разликата между цените на едро и цените на дребно на цяло агне в ГТВ варира от 0,20 лв./кг в Ловеч до 2,92 лв./кг в Бургас. При по-малките магазини тази разлика е от 0,53 лв./кг (Бургас ) до 1,45 лв./кг (Велико Търново).
Средно за страната, цените на дребно на продукта в ГТВ и ДТО са по–високи от тези на едро съответно с 0,29 и 0,37 лв./кг
Агнешки бут
Цените на едро на агнешката плешка варират в широкия диапазон от 11,70 лв./кг до 19,98 лв./кг, като най-ниски стойности са отчетени в Пазарджик, а най-високи - в Благоевград. Само в три областни центъра е регистрирано седмично изменение на ценовите нива - повишение в Благоевград и Кърджали, съответно с 6,1 и 8,5%, а понижение във Варна - с 3,4%. Така, средно за страната, цената на едро на агнешки бут се покачва с 0,9% спрямо предходната седмица, до 14,88 лв./кг
В големите търговски вериги агнешкият бут се продава на цени от 12,03 лв./кг в Шумен до 16,49 лв./кг в Бургас. В три области е налице седмично изменение на цените – повишение в рамките на 0,2 - 10,8%, най-чувствително в Кърджали. В резултат, средната цена на дребно на агнешкия бут за страната в ГТВ се повишава с 1,9% спрямо предходната седмица, до 14,38 лв./кг.
В другите търговски обекти предлагането на агнешки бут остава в ценовия диапазон от 11,80 лв./кг до 15,60 лв./кг, съответно в Бургас и Добрич. В три области се наблюдава поскъпване на продукта, най-значително в Кърджали (9,4%).
Цените на дребно на агнешки бут в ГТВ са по-високи от тези в ДТО средно с 0,50 лв./кг. Отново най-голяма разлика между двата типа цени се отчита в Бургас – 4,69 лв./кг, където е регистрирана най-високата за страната цена в ГТВ и същевременно най-ниската цена в ДТО.
Средно за страната, цените на продукта на дребно в ГТВ и ДТО са по–ниски от тези на едро съответно с 0,50 и 1,00 лв./кг, което се дължи основно на високите стойности, отчетени при предлагането на едро в четири области – Благоевград, Русе, Пловдив и Варна.
Маржът между цените на едро на агнешкия бут и тези на дребно в големите търговски вериги е от 0,25 лв./кг (Хасково) до 1,93 лв./кг (Бургас). Във Варна цената на дребно в ГТВ е по-ниска от тази на едро - с 1,49 лв./кг.
Разликата между цените на едро и тези на дребно в по-малките магазини е в границите от 0,01 лв./кг в Стара Загора до 1,60 лв./кг в Добрич. В Благоевград, Бургас и Варна цените на дребно в този тип обекти са по-ниски от тези на едро съответно с 6,48 лв./кг, 2,76 лв./кг и 2,49 лв./кг.
Агнешка плешка
През изтеклата седмица цените на едро на агнешка плешка продължават да варират от 10,73 лв./кг (Пазарджик) до 17,51 лв./кг (Благоевград и Русе), като в по-голяма част от областите, където е имало предлагане и през предходната седмица, стойностите остават без промяна. Само в две области се наблюдава седмично изменение на цените – повишение съответно с 27% и с 12,3% в Благоевград и Русе (където се наблюдават и най-високите стойности за страната). В резултат, средната цена на едро на агнешката плешка за страната се покачва с 3,9% спрямо предходния седмичен период, до 13,75 лв./кг.


0 Коментарa


Коментирай
Име*
Коментар*