Венислава Бояджиева: От МЗХ до 31 март 2013 г. трябва да се подготви програмата на ПРСР за следващия програмен период.
26/01/2013 19:26 | noa.bg
     До 31 март 2013 година е срокът, в който трябва да се подготви дизайна на Програмата за развитие на селските райони за следващия 7 годишен програмен период. Това стана ясно от думите на Венислава Бояджиева, главен експерт в дирекция „Развитие на селските райони“ в МЗХ по време на дискусия в рамките на регионалния бизнес форум „Фермата“, който се проведе през седмицата в Стара Загора. На 31 март ще се проведе първото заседание на Тематичната работна група за разработване на ПРСР за периода 2014-2020 г., с председател зам.-министърът на земеделието и храните Светлана Боянова.
Целите и задачите на Тематичната работна група са свързани с изработване на първоначалния вид на програмата, съгласно която ще се финансират дейностите по развитие на селските райони за постигане на заложените цели до 2020 година. В работата на тематичната група ще се отчетат заложените индикатори във вече изготвената стратегия за подкрепата за развитието на селските райони през следващия програмен период в България, териториалният обхват на ПРСР 2014-2020 г, съгласно Национална концепция за пространствено развитие, както и проекторегламентите на ЕК.
В работата на тематичната работна група ще участват представители на 17 неправителствени организации, 13 от които от сектор земеделие, както и представители на научните среди и други заинтересовани страни.
Тематичната работна група ще започне работата си по изготвяне дизайна на ПРСР 2014-2020 в условията на неприета Многогодишна финансова рамка на ЕС и съответно без яснота какви средства ще бъдат заделени за европейското земеделие, както и с какъв бюджет ще разполага Програмата за развитие на селските райони в България. Припомня ме, че това което се предвижда от Европейската Комисия към момента е бюджет от 371,7 млрд. евро за ОСП за следващия програмен период. Разпределението по Първи стълб – Директни плащания за целия ЕС е 281,8 млрд. евро, от които пакета за България е 5,5 млрд. евро. За развитие на селските райони предвидените средства са 89,9 млрд. евро. Разходите за ОСП са замразени с номинални размери на нивата от 2013 година, което означава значително намаление на частта на ОСП, спрямо общия бюджет на ЕС. Ако в сегашния програмен период 39,4% от бюджета са за земеделие, то за следващия програмен период ще бъдат 36,2%. Това означава, че в рамките на намаляване на бюджета ще се разбере разпределението му.


0 Коментарa


Коментирай
Име*
Коментар*