През декември са платени над 80.5 млн. лева на 21 716 животновъди от тях– общо 51 млн. лева са за овце и кози майки.
06/01/2012 17:57 | noa.bg
     През последния месец на 2012година Фонд "Земеделие” успешно администрира значително по размер финансиране към земеделските производители и бенефициентите на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), което достигна 275 млн. лева.
През декември са платени над 80.5 млн. лева на 21 716 животновъди – по схеми от националния бюджет – на глава животно за говеда, биволи и овце и кози майки – общо 51 млн. лева, както и от Европейския фонд за гарантиране на земеделието – за млечни крави – 29,5 млн. лева.
По отношение на усвояването на средства по Европейския фонд за развитие на селските райони, като през декември са платени 195 млн. лева. По втора ОС от ПРСР, в това числo и субсидии за необлагодетелствани райони и за агроекология, бяха платени над 65 млн. лева, като тези плащания за първи път се извършват в рамките на календарната година.
От фонда уверяват, че са положили изключителни усилия за оторизация и навременни плащания по всички мерки от Програмата за развитие на селските райони и техният размер е достигнал 130 млн. лева.


0 Коментарa


Коментирай
Име*
Коментар*