Снежана Благоева: Възможности за прилагане на тематични под-програми в ПРСР 2014-2020
07/05/2013 22:33 | noa.bg
     Възможностите за прилагане на тематични под-програми в рамките на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, многофондовото подпомагане по подхода Лидер, изграждането на мрежа за предоставяне на съветнически услуги са темите, обсъждани по време на работна среща на зам. – министър Снежана Благоева в Брюксел с представители на Главна дирекция „Земеделие и развитие на селските райони” на ЕК. По време на срещата, проведена във формат България, Дания и Полша, са обсъдени теми, свързани с използването на финансови инструменти, както и бъдещото структуриране на мерките, насочени към опазване на околната среда, които ще бъдат един от основните приоритети за България.
В рамките на проведената среща са дискутирани и изпълнението на ПРСР 2007-2013, както и подготовката на ПРСР за следващия програмен период 2014-2020 г. Представителите на ЕК са изразили позиция относно дефиницията за „селски район“ и са обърнали специално внимание на факта, че очакваните средства за развитие на селските райони в периода 2014-2020 г. ще бъдат намалени и българските власти ще трябва да направят балансирано разпределение на финансовия ресурс с цел правилното му разходване по заложените в политиката за развитие на селските райони приоритети.


0 Коментарa


Коментирай
Име*
Коментар*