Инспекцията по труда започва проверки на секторите Растениевъдство“ и „Животновъдство“
10/05/2013 15:07 | noa.bg
     Главната инспекция по труда започва провеждане на национална кампания „Спазване на здравословните и безопасни условия на труд в икономически дейности „Растениевъдство“ и „Животновъдство“. Инспекционната кампания стартира днес и ще продължи до края на годината.
В цялата страна ще бъде инспектирано осигуряването и спазването на здравословните и безопасни условия на труд при използване на подвижна и стационарна земеделска техника и съоръжения и при работа с препарати за растителна защита. Инспекторите по труда ще извършат проверки в четири основни направления: организация и управление на дейността по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, безопасност на труда, хигиена на труда, законосъобразно наемане на работещите и заплащане на труда.
Основна цел на кампанията е да се провери степента на прилагане на изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, както и да бъде предоставена информация и консултантска помощ на работодателите. В помощ на работодателите са разработени информационни материали с описание на характерните опасности за всяка от икономическите дейности „Растениевъдство“ и „Животновъдство“, които се предоставят от дирекциите „Инспекция по труда“ в страната.
За работодателите е осигурена възможност да получават консултации по спазването на трудовото законодателство и по осигуряването на безопасност на труда както по време на самите проверки, така също и в Дирекциите „Инспекция по труда“.


0 Коментарa


Коментирай
Име*
Коментар*