Бъдещото търсене в световен мащаб на месо може да бъде покрито само с интензивно животновъдство.
12/01/2012 16:11 | noa.bg
     Според Организацията за изхранване и селско стопанство към ООН (FAO) в годишниа си доклад за 2011 г. относно ситуацията при животновъдството до 2050 г. нарасналото дотогава световно население ще консумира 73% повече месни и 58% повече млечни продукти от сега. Голяма част от търсенето, според FAO, ще бъде покрито чрез интензивно животновъдство. „Към днешна дата няма технически или иконочически смислени алтернативи, за да бъде покрит растежът на търсенето на животински хранителни средства в постоянно разширяващите се градове.”, се казва в него.
Докато нарастването на животинска продукция през последните 40 години се е състояла основно в увеличаване на бройката, е доста трудно да си представим, че очакваното търсене може да бъде покрито, като се удвоят отглежданите птици, с 80% малките преживни животни, с 50% говедата и с 40% свинете, без да бъде увеличавана ефикасността на ресурсите.
Бъдещото търсене в световен мащаб на месо може да бъде покрито само с интензивно животновъдство, заради прираста на населението.


1 Коментарa

# 1     ОВЧАР | ( 12/01/2012 05:09 )

Интересно, в света се прогнозира ,че бъдещето е на интензивното животновъдство а у нас се дават повече помощи за развитие на екстензивните породи.


Коментирай
Име*
Коментар*