Светлана Боянова Много срещи имахме и с Браншовите организации и това много ни помогна за успешна година по мярка 214 „Агроекологични плащания”
18/01/2012 14:37 | noa.bg
     Много срещи имахме и с Браншовите организации и това много ни помогна за успешна година по мярка 214 „Агроекологични плащания”, каза Светлана Боянова. За първа година в 2011 бяха изплатени компенсаторните плащания по мерките от програмата от Ос 2, най-вече мярка 214 и необлагодетелстваните райони. „Надяваме се това да бъде един добър знак за потенциалните бенефициенти, че да, нещата в една такава мярка като 214 могат да се случат при една добра организация. До края на този месец предстои плащането на средствата по мярка 213 „Натура 2000”, посочи Боянова. До предните години се чакаше до юни месец на следващата година след заявяването, след кампанията. „Сега за първа година в декември месец бяха изплатени средствата, но не само това – те бяха изплатени по високи ставки. Тези високи ставки са плод на много усилия тук в управляващия орган и колегите от Държавен фонд „Земеделие”, тъй като изменихме ПРСР с така нареченото Шесто изменение и успяхме да получим одобрението миналата година и директно да платим високите ставки”, каза зам.-министър Боянова. До 50 хектара по мярка 211 старата ставка беше 110 евро на хектар, сега е 130 евро на хектар. И по 211, и по 212 отпадна ограничението до 100 хектара да се подпомагат земеделските стопани. Вече и над 100 хектара могат да се подпомагат, като по 211 мярка ставката е 30 евро, а по 212 мярка е 15 евро на хектар над 100 хектара. През кампания 2011 за мярка 211 са подадени общо 29 210 заявления, от които са платени 28 265 заявления за около 38 милиона лева.


0 Коментарa


Коментирай
Име*
Коментар*