НОА:В големите търговски вериги (ГТВ) цените на цяло агне варират от 11,99 лв./кг до 14,20 лв./кг (Велико Търново).
16/06/2013 22:04 | noa.bg
     През анализирания период средната за страната цена на едро на цяло агне е 13,11 лв./кг, незначително по-висока спрямо предходния седмичен период (с 0,2%). По области, цените на цялото агне на борсите варират от 12,25 лв./кг (Благоевград и Ямбол) до 15,30 лв./кг (Русе). Само в два областни центъра се наблюдават седмични ценови изменения - повишение с 4,3% в Ямбол и леко понижение с 1% в Благоевград.
В големите търговски вериги (ГТВ) цените на цяло агне варират от 11,99 лв./кг (Бургас) до 13,35 лв./кг (Плевен), без колебания спрямо предходната седмица. В резултат, средната цена на дребно за страната в ГТВ остава 12,79 лв./кг.
Средната за страната цена на дребно на цяло агне в другите търговски обекти (ДТО) също се запазва на нивото от предходния седмичен период - 12,91 лв./кг. Предлагането остава в интервала от 11,00 лв./кг (Бургас) до 14,20 лв./кг (Велико Търново).
През наблюдавания период цените на дребно на цяло агне в големите търговски вериги са с 0,9% по-ниски от тези в по-малките търговски обекти.
Средно за страната, цените на дребно на цялото агне в ГТВ и ДТО са по–ниски от тези на едро съответно с 0,32 и 0,20 лв./кг.
Агнешки бут
През периода на наблюдение цените на едро на агнешкия бут се движат в широкия диапазон от 11,70 лв./кг (Пазарджик) до 19,79 лв./кг (Русе). Единствено в област Благоевград се отчита изменение на цената на продукта спрямо предходния седмичен период – понижение с 9,9%. Средната цена на едро за страната бележи повишение с 1,8% на седмична база, до 14,14 лв./кг, тъй като тази седмица е отчетено предлагане на продукта и в Русе и то на най-високата стойност за страната.
Цените на дребно на продукта в ГТВ варират от 12,49 лв./кг (Бургас) до 14,55 лв./кг (Плевен). Седмично ценово колебание се наблюдава единствено в Бургас, където агнешкият бут поевтинява с 2 лв./кг или 13,8%. Средната цена на дребно в ГТВ за страната е 13,46 лв./кг, с 1,6% по-ниска спрямо нивото от предходната седмица.
В ДТО агнешкият бут продължава да се продава най-евтино в София – 10,90 лв./кг, а най-скъпо в Ловеч и Плевен – 15,10 лв./кг, без ценови колебания спрямо предходния седмичен период. Средната стойност за страната намалява незначително (0,1%) на седмична база до 13,12 лв./кг, тъй като тази седмица е регистрирано предлагане на продукта и в Добрич.
Средните за страната цени на дребно на продукта в ГТВ и ДТО са по–ниски от тази на едро съответно с 0,68 и 1,02 лв./кг.
За наблюдавания период средната за страната цена на агнешкия бут в ДТО е по-ниска от тази в ГТВ с 2,5%.
Агнешка плешка
Цените на едро на агнешка плешка по области се движат в интервала от 10,73 лв./кг (Пазарджик) до 14,00 лв./кг (Враца и Монтана). Само в Благоевград е налице леко седмично поевтиняване на продукта с 4,7%. Средната цена на едро на агнешка плешка за страната е 12,97 лв./кг, незначително по-ниска (с 0,1%) спрямо нивото от предходната седмица.
Предлагането на дребно на агнешка плешка в ГТВ е в границите от 10,99 лв./кг в Сливен до 14,30 лв./кг в Ловеч, като липсват ценови изменения спрямо предходната седмица. Въпреки това, средната стойност за страната нараства с 0,2% на седмична база до 12,89 лв./кг, поради отчетено през седмицата предлагане и във Варна.
Цените на дребно на агнешка плешка в ДТО са в диапазона от 9,90 лв./кг до 14,80 лв./кг, най-ниски в София, а най-високи - в Ловеч. Макар да липсват седмични изменения на цените на продукта по области, средната цена на дребно за страната в ДТО намалява с 1,6%, до 12,64 лв./кг, тъй като тази седмица е отчетено предлагане на продукта и в София и то на най-ниската стойност за страната.
През анализирания период средните цени на дребно на агнешката плешка в ГТВ и ДТО са по-ниски от тази на едро съответно с 0,08 и 0,33 лв./кг.
Средната за страната цена на замразеното пиле в ДТО е по-ниска от тази в ГТВ с около 2%.


0 Коментарa


Коментирай
Име*
Коментар*