На 20 януари изтича срокът за подаване на възражения във връзка със слоя „Площи, допустими за подпомагане” за 2011
20/01/2012 12:15 | noa.bg
     На 20 януари изтича срокът за подаване на възражения във връзка със слоя „Площи, допустими за подпомагане” за 2011
В периода 06.01.2012 г. – 20.01.2012 г. всички кандидати за подпомагане имат възможност да се запознаят със специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане”, както и евентуално да подадат възражения за обхвата му, по отношение на заявените от тях за подпомагане земеделски площи за 2011 г.
Възражения се подават до Областна дирекция „Земеделие” (ОДЗ) по постоянен адрес или адрес на управление на кандидатите за подпомагане по предварително одобрен образец, като се генерират автоматично от секция „Система за индивидуална справка по Директни плащания” от интернет страницата на ДФ „Земеделие”. Срокът за генериране на такъв тип възражения изтича на 20 януари. След тази дата, възможността за автоматично генериране на възражения по образец в секцията „Система за индивидуална справка по Директни плащания” от интернет страницата на ДФ „Земеделие”, няма да бъде активна.

Генерирани до 20 януари възражения, ще се приемат и обработват в ОДЗ и в следващите дни, включително и тези, изпратени по поща или подадени лично след посочената дата. Същите ще подлежат на разглеждане, тъй като са по образец и са генерирани в рамките на заложените срокове.
Няма да подлежат на разглеждане възражения, които не са подадени съгласно изискванията, тоест не са по образец, генериран от интернет страницата на ДФ „Земеделие”.


0 Коментарa


Коментирай
Име*
Коментар*