НОА:До 5 юли може да се кандидатства за модернизиране на земеделски стопанства
24/06/2013 16:43 | noa.bg
     От днес започва приемът на проекти по Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”от ПРСР. Заявления за модернизация ще могат да се подават до 5 юли съгласно издадената заповед на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие”. Приемът на проекти е свързан с решение на Министерски съвет за наддоговориране на 600 млн. лева по ПРСР до края на годината. Така на практика това е последната възможност за кандидатстване по мярката в този програмен период. Общият бюджет на приемния прозорец е 43 млн. евро, от които 25 млн. са съгласно Решението за наддоговориране, а другите 18 млн. евро са останали в бюджет за договаряне от предходни приеми по мярката.
С издадената заповед на Румен Порожанов, съгласно Наредба № 8/03.04.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 121 от ПРСР са определени направленията за инвестиции и съответните бюджети. За инвестиционни предложения на млади фермери, изпълняващи проекти по мярка 112 е придвиден бюджет от 2 млн. евро. За такива, които изпълняват проекти по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране”, също е предоставен бюджет от 2 млн. евро.
Производителите на култури от сектор „плодове и зеленчуци”, които са определени в приложение към издадената заповед за прием, ще имат на разположение общ бюджет от 10 млн. евро.
17 млн. евро е определеният бюджет за инвестиции на земеделски производители и признати организации на земеделски производители, с изключение на кандидати с проекти за инвестиции, насочени към производство, съхранение и продажба на зърнено-житни и маслодайни култури. В заповедта изрично е посочено, че през този период на прием на проекти ограничението не се прилага за кандидати с проекти изцяло насочени към инвестиции в сектор „Животновъдство“, в случай че инвестициите са само за задоволяване на собствените нужди на земеделското стопанство.
От днес до 05 юли ще може да се кандидатства и за инвестиции по гарантираните бюджети за постигане на стандартите на Общността. За целта е предвиден бюджет от 12 млн. евро. Инвестициите са насочени в три направления – за привеждане на съществуващите животновъдни стопанства от сектор „Мляко“, както и други животновъдни сектори извън сектор „Мляко“, в съответствие с изискванията на стандартите на Общността, включително инвестиции за прилагане на Нитратната директива.


0 Коментарa


Коментирай
Име*
Коментар*