Предлагането на едро на цяло агне се задържа в ценовия диапазон от 11,75 лв./кг до 15,30 лв./кг
26/07/2013 23:59 | noa.bg
     През периода 17 – 24 юли 2013 г. в преобладаваща част от областите на страната цените по веригата на предлагане на агнешко месо са без изменение спрямо предходната седмица. Само в Благоевград и Варна се отчитат леки седмични ценови колебания при търговията на едро с агнешките разфасовки (бут и плешка). Това съобщиха от МЗХ. Предлагането на едро на цяло агне се задържа в ценовия диапазон от 11,75 лв./кг (Ямбол) до 15,30 лв./кг (Русе), без изменения на стойностите по области спрямо предходната седмица. Средната цена на едро на цяло агне за страната е 13,20 лв./кг, с 0,9% по-висока на седмична база, тъй като, за разлика от предходната седмица, е регистрирано предлагане на продукта и в Пловдив. В областите, където е налице предлагане на цяло агне на дребно в магазинната мрежа, цените на продукта се запазват на нивата от предходната седмица, като в големите търговски вериги (ГТВ) стойностите продължават да варират от 9,60 лв./кг (Благоевград) до 13,35 лв./кг (Плевен), а в другите търговски обекти (ДТО) от 11,00 лв./кг (Бургас) до 14,20 лв./кг (Велико Търново). За наблюдавания период цените на едро на цяло агне са средно с 0,67 лв./кг по-високи от тези на дребно в ГТВ и с 0,03 лв./кг – от тези в ДТО. Средно за страната, цените на цялото агне в големите търговски вериги са с 0,64 лв./кг по-ниски от тези в по-малките търговски обекти.
През изминалата седмица цените на едро на агнешкия бут се движат в интервала от 13,15 лв./кг до 16,79 лв./кг, съответно най-ниски в Пловдив и Хасково, а най-високи - в Русе. Само в две области се отчитат седмични ценови колебания в противоположни посоки –понижение с 0,7% в Благоевград и покачване с 3,1% във Варна. Средно за страната, цената на едро на агнешки бут е 13,93 лв./кг, незначително по-ниска (с 0,1%) спрямо нивото от предходната седмица.
За наблюдавания период в големите търговски вериги агнешкият бут се продава най-евтино в Благоевград (9,68 лв./кг), а най–скъпо – в Плевен (14,55 лв./кг) и Велико Търново (14,50 лв./кг). Средната за страната цена на агнешкия бут в големите търговски вериги се понижава с 2,4% на седмична база, до 13,31 лв./кг, тъй като за периода не е отчетено предлагане на продукта в Бургас (след като през предходната седмица там бе отчетена най-висока стойност за страната). В ДТО предлагането на агнешки бут се запазва в границите от 11,20 лв./кг в Бургас до 15,10 лв./кг в Ловеч и Плевен. Средната цена на дребно на агнешкия бут е 13,19 лв./кг, с 0,9% по-ниска спрямо предходната седмица, тъй като тази седмица е налице предлагане на продукта в този тип търговски обекти и във Варна. Средно за страната, цената на едро на агнешкия бут е по–висока от тези в ГТВ и ДТО съответно с 0,62 лв./кг и 0,74 лв./кг.
През анализирания период цените на дребно на агнешкия бут в ДТО са средно с 0,12 лв./кг по-ниски от тези в ГТВ. Агнешката плешка се търгува на едро в ценовия диапазон от 11,49 лв./кг (Благоевград) до 14,00 лв./кг (Монтана). Единствено в Благоевград се отчита седмично изменение на цената на продукта – спад с 5%. Това води до несъществено понижение на средната стойност за страната с 0,3% на седмична база, до 12,88 лв./кг. При предлагането на дребно на агнешка плешка не се наблюдават седмични колебания по области.
В големите търговски вериги стойностите се движат в границите от 10,24 лв./кг (Благоевград) до 14,30 лв./кг (Ловеч). Най-ниски цени на продукта в другите търговски обекти са отчетени отново в Благоевград (10,80 лв./кг), а най-високи – в Ловеч (14,80 лв./кг). Средно за страната, цените на едро на агнешката плешка са с 0,17 лв./кг по-ниски от тези на дребно в ГТВ и с 0,10 лв./кг по-високи от тези в ДТО.
През изтеклата седмица цените на дребно на агнешката плешка в ГТВ са средно с 0,27 лв./кг по-високи от тези в ДТО.


0 Коментарa


Коментирай
Име*
Коментар*