Мария Габриел: България и други страни ще могат да прехвърлят до 25% от средствата за развитие на селските райони към директните плащания.
02/10/2013 14:31 | noa.bg
     Комисията по земеделие и развитие на селските райони (AGRI) гласува резултатите от преговорите между Европейския парламент, Европейската комисия и Съвета по Общата селскостопанска политика за периода 2014 – 2020 г., информира българският евродепутат Мария Габриел от групата на ГЕРБ/ЕНП. На неформална среща през миналата седмица, преговорните екипи на трите институции успяха да постигнат политическо споразумение по последните точки от новата Обща селскостопанска политика, свързани с Многогодишната финансова рамка.

Трите институции се договориха за по-голяма гъвкавост между стълбовете на ОСП. По този начин страните членки ще имат възможност да прехвърлят 15% от директните плащания към програмите за селските райони, както и 15% от средствата за развитие на селските райони към директните плащания. Мария Габриел подчерта важния момент, че страни като България, Естония, Финландия, Латвия, Литва, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Испания, Швеция и Обединеното кралство ще могат да прехвърлят до 25% от средствата за развитие на селските райони към директните плащания.

Що се отнася до процентите на съфинансиране за развитието на селските райони, по време на преговорите беше прието искането на Парламента да се увеличат средствата за по-слабо развитите региони, най-отдалечените райони и малките острови в Егейско море до 85%.

Във връзка с налагането на таван на директните плащания беше договорено той да бъде минимум 5% за суми над 150 000 евро с възможност за дерогация.
Източник:ФАРМЕР.БГ

За да има по-голяма справедливост по отношение на външната конвергенция, националните пакети за преки плащания за всяка държава членка ще бъдат постепенно адаптирани, така че пакетът на държавите, където средният размер на плащанията в момента е под 90% от средната стойност за ЕС, постепенно ще бъде увеличен с 1/3 от разликата между настоящата стойност и 90% от средната стойност за ЕС., информира евродепутатът Мария Габриел.


0 Коментарa


Коментирай
Име*
Коментар*