НОА: Животновъдите подписаха споразумение с правителството
12/11/2013 17:00 | noa.bg
     В Министерството на Земеделието и храните бе проведена съвместна среща между Министъра на земеделието и храните – Професор Димитър Греков, Министъра на финансите – Петър Чобанов и представители на животновъдния сектор – „Национален говедовъден съюз” представляван от съпредседателя Димитър Зоров, „Национална овцевъдна асоциация” представлявана от Бисер Чилингиров, „Национална асоциация на животновъдите в България” представлявана от Бойко Синапов, „Съюз на животновъдите в България” представляван от Пенка Христова, „Национално Браншово сдружение на млеко и месо производителите” представлявано от Танчо Колев, Животновъдно сдружение „Стария Балкан” представлявано от Дарина Шишкова, „СНЦ ОРАПОП” представлявано от Румен Стоянов, „Асоциация на българските биволовъди” представлявана от Мария Степанчева и „Национална асоциация на животновъдите и земеделците – Струма 2012” представлявана от Юлия Коюнджийска.

На срещата е подписано споразумение, чрез което се поемат ангажименти към животновъдния сектор. Договорени са 114 млн. лева национални доплащания за животновъди през 2014 г. Освен това в план- сметката на Държавен фонд „Земеделие”-РА ще се предвидят национални доплащания за земя, обвързана с животни. Животновъдите, които имат пасища и мери, ще получават допълнително по 5 лева/дка за крава, биволица и 1 лев/дка за овца, коза. В план-сметката на Фонда ще влезе и държавна помощ de minimis в размер на около 15 млн. лева за следващата година. Сред договореностите е отпускане на държавна помощ за имунопрофилактична и развъдна дейност, възлизаща на 15 млн. лева за 2014 г. През следващата година се въвежда и намалена акцизна ставка за газьол, използван при производството на първична селскостопанска продукция от животновъдство.

Страните се разбраха Управителният съвет на ДФ „Земеделие” да вземе решение за разсрочване на главниците и лихвите на съществуващите кредити, сключени между Фонда и животновъдите за изхранване на животните с фураж за 2008, 2009, 2010 г. Предвижда се да започне процедура по трансформиране на тези кредити в държавни помощи и субсидии в размер на 68 млн. лева.

Важна част от споразумението е и приемането на нормативен акт до края на 2013 г., с който само собствениците на пасищни животни, декларирани в ИСАК, да имат право да ползват пасища и мери.


1 Коментарa

# 1     д-р Слави Симео | ( 12/11/2013 08:50 )

Много, много приказки, хвърлени нахалост. В крайна сметка, кой ще отговори на въпроса кога започващите свой бизнес нови овцевъди, притежаващи до 49 овце-майки, ще получат макар и "мижавата"помощ от държавата?!


Коментирай
Име*
Коментар*