Седмични цени на мляко и млечни продукти в страната. Овчето сирене е в диапазона от 7,95 лв/кг. до 13,98 лв/кг.
18/02/2012 17:03 | noa.bg
     През изтеклата седмица цените на едро на кравето сирене са в границите от 4,00 лв/кг. до 9,70 лв/кг. Средна цена за страната: 6,11 лв/кг. Повишение с +3 на сто се наблюдава в Бургас; с +2 на сто в Благоевград, Кърджали, Сливен и Ямбол; с +1 на сто в Кюстендил, Плевен и Хасково.Цените на едро на овче сирене са в диапазона от 7,95 лв/кг. до 13,98 лв/кг. Средна цена за страната: 9,87 лв/кг. Увеличение с +13 на сто е регистрирано самовъв Враца.
Цените на едро на кашкавал “Витоша” са от 8,20 лв/кг. до 13,75 лв/кг. Средна цена за страната: 10,73 лв/кг.
Цени на дребно
Цените на дребно на прясно мляко плик към са в интервала 0,77-1,85 лв/л.
Средната цена за седмицата е: 1,33 лв/л. Намаление на цената с -9 на сто има в Ловечи Плевен.
Цените на дребно на краве кисело мляко кофичка 400 гр. 3,6% са в границата 0,65-1,09лв/бр. Средна цена за страната: 0,83 лв/бр. Краве кисело мляко кофичка 2-3% на дребно е със средна цена 0,76 лв/бр., а ценовия диапазон е от 0,49 лв/бр. до 0,99 лв/бр. Повишение на цените от +2 на сто има само във Враца и Монтана.
В магазинната мрежа на страната цените на краве сирене са в границата от 4,20 лв/кг. до 14,80 лв/кг. Средна цена за страната и седмицата: 8,13 лв/кг. Повишение на цените от +1 на сто има във Варна, Русе и Стара Загора. Намаление е регистрирано единствено във Враца с -1 на сто.
Цените на кашкавал ”Витоша” в магазинната мрежа на страната са в границата от 7,79 лв/кг. до 21,95 лв/кг. в зависимост от фирмата производител и вида на разфасовките. Средната цена за страната към 15.02.2012 е 13,63 лв/кг. Повишение на цените се наблюдава в четири града на страната от +4 до +1 на сто. Намаление има само в Бургас с -5 на сто.
Цени на едро
Цените на едро на прясно мляко плик през седмицата са в границите от 0,94 лв/л. до 1,62 лв/л. Средна цена за страната: 1,26 лв/л. Повишение от +2 на сто е регистрирано във Велико Търново и Плевен.
Цените на едро на краве кисело мляко-кофичка 400 гр. 3,6% са в диапазона 0,57-0.95 лв/бр. Средна цена за страната: 0,78 лв/бр. Повишение от +8 на сто е отбелязано в
Благоевград и Кюстендил; с +6 на сто в Бургас, Сливен и Ямбол; с +1 на сто в Монтана.
Кофичка кисело мляко 2-3 % на едро е с цени от 0,54 лв/бр. до 0,90 лв/бр. Средна цена за страната: 0,71 лв/бр. Регистрирано е увеличение на цените в Кюстендил с +5 на сто и в Благоевград с +4 на сто.


0 Коментарa


Коментирай
Име*
Коментар*