ЕК увеличи de minimis двойно – 15 000 евро на стопанство
23/12/2013 17:21 | noa.bg
     Европейската комисия прие нов регламент за двойно увеличение на размера на минималните субсидии за първичното селскостопанско производство, които не се считат за държавна помощ, съобщиха от пресцентъра на ЕК.

По досегашният регламент от 2007 за държавна помощ, която не заплашва конкуренцията, се счита тази, която не надвишава 7 500 евро за едно стопанство за период от три години. Това са така наречените субсидии de minimis, от които се възползваха зеленчукопроизводителите, включително оранжерийните и производителите на дини и пъпеши.

Този размер се определяше въз основа на 0.75% от стойността на годишното производство на селскостопанска продукция в държавите членки.

С новия регламент, който влиза в сила от 1 януари 2014 г., таванът за едно стопанство се вдига на 15 хиляди евро за три година.

Таванът за всяка държава -членка се увеличава на 1% от стойността на земеделската продукция, произведена в рамките на една година. С регламента по-ясно се определят и видовете помощ , които могат да бъдат обхванати от нейното приложно поле.

“Този регламент ще даде по-голяма свобода за маневриране на държавите -членки, така че без да се нарушават конкуренцията и в случай на извънредни ситуации да отпускат национални помощи за някои сектори от агросектора”, съобщи комисарят по земеделие и развитие на селските райони Дачиан Чолош.

Политиката на ЕС по отношение на държавната помощ има за цел да се гарантира свободната конкуренция, ефикасното разпределение на ресурсите и единството на европейския пазар , докато все още се спазва международните си ангажименти. Правилата за държавните помощи в сектора на селското стопанство се основават на три различни принципи:

• Следват общите принципи на политиката на конкуренция.

• Трябва да бъдат съгласувани с общите политики на селското стопанство и развитието на селските райони на ЕС.

• Те трябва да бъде съвместима с международните задължения на ЕС , по-специално Споразумението на СТО за селското стопанство.

Досега действащите инструменти изтичат на 31 декември 2013 г., затова Еврокомисията започна тяхното преразглеждане.

През 2013 г. Европейската комисия организира обществено допитване за преразглеждане на правилата за държавна помощ и да даде възможност на всички заинтересовани страни да изразят своето становище относно изменения, изисквани и да коментира проекта на новия регламент за групово освобождаване в селскостопанския сектор.

През ноември 2013 г. Комисията удължи настоящия регламент селскостопанска освобождаване и насоките до 30 юни 2014 с помощта на комуникация.


0 Коментарa


Коментирай
Име*
Коментар*