Как ще се изчисляват ваучерите за гориво за животни
28/12/2013 15:14 | noa.bg
     При животновъдите, на база на декларирания брой животни и вида им, ще се изчислява годишното потребление на гориво в литри, което е прогнозна величина.
За целта декларираният брой животни /без пчелните семейства/ ще се превръщат в животински единици (ЖЕ) и така ще се установява общият брой животински единици-ЖЕ, за които се изразходва гориво.
ЕДИН ПРИМЕР:
За отглеждане на 100 броя овце при показател за превръщане на бройките животни в ЖЕ от 0,15 общият брой ЖЕ, за които ще се изразходва гориво е 15 ЖЕ, т. е. получава се 100 броя животни х 0,15 ЖЕ.
Следователно при установена годишна разходна норма от 80 л/ЖЕ горивото, което ще бъде необходимо за отглеждането на 100 овце ще възлиза на 1200 литра /т. е. 15 ЖЕ х 80 литра/.
Този обем гориво ще представлява първоначалната индивидуална квота на земеделския производител.
По отношение на земеделските стопани, които отглеждат по няколко вида култури, или по няколко вида животни, или едновременно култури и животни, изчисленията ще са аналогични.


0 Коментарa


Коментирай
Име*
Коментар*