АГНЕШКО МЕСО СЕДМИЧНА СПРАВКА: СРЕДНИ ЦЕНИ ЗА ПЕРИОДА 22– 29 ФЕВРУАРИ 2012 г.
04/03/2012 16:04 | noa.bg
     През периода на наблюдение (22 – 29 февруари 2012 г.) цените на агнешко месо по области остават без промяна, с изключение на Хасково, където средните цени на едро на разфасовките (бут и плешка) бележат леко повишение спрямо предходната седмица.
Цяло агне
Средната цена на едро на цяло агне за изминалата седмица се запазва на ниво от 12,15 лв./кг, като предлагането продължава да е в диапазона от 11,08 лв./кг (Сливен и Ямбол) до 13,15 лв./кг (Варна и Ловеч).
При цените на дребно също не се наблюдават изменения спрямо предходната седмица.
В големите търговски вериги (ГТВ) цялото агне се продава на цени от 13,25 лв./кг до 13,89 лв./кг, като най-висока цена е отчетена в Бургас. Средната цена на цяло агне за страната в ГТВ остава на нивото от предходната седмица - 13,38 лв./кг и е по-висока от тази в другите търговски обекти (ДТО) с 0,30 лв./кг или с 2,3%.
Предлагането на продукта в ДТО за периода е в ценовия диапазон от 13,00 лв./кг (Плевен) - 13,18 лв./кг (Ловеч). Регистрираната средна цена на едро за страната през наблюдавания период е 13,08 лв./кг, като бележи леко повишение с 0,7% спрямо предходния период, тъй като тази седмица не е отчетено предлагане на продукта във Варна.
През наблюдавания период най-голяма разлика между цената на едро и цената на дребно на цяло агне в ГТВ се наблюдава в Бургас (1,94 лв./кг), а най-малка - в Ловеч (0,10 лв./кг). В много по-тесни граници е маржът между цената на едро и цената на дребно в ДТО - от 0,03 лв./кг (Ловеч) до 0,08 лв./кг (Велико Търново).

Агнешки бут
През изминалата седмица цените на едро на агнешкия бут се движат в границите от 12,05 лв./кг до 14,00 лв./кг, съответно най-ниски в Кърджали, а най-високи - във Велико Търново и Ловеч. В почти всички области ценовите стойности остават на нивата от предходния период, с изключение на Хасково, където е регистрирано покачване на цената с 0,50 лв./кг или 4%. Въпреки това, средната цена на едро на агнешки бут за страната бележи слабо понижение с 0,09 лв./кг или с 0,7%, тъй като тази седмица, за разлика от предходната, е отчетено предлагане на продукта и в Кърджали.
В магазинната мрежа отново не се наблюдават изменения на цените спрямо предходната седмица. По области, в големите търговски вериги цените на дребно на този вид разфасовка продължават да се движат в интервала от 13,25 лв./кг до 14,25 лв./кг. Предлагането на продукта в другите търговски обекти остава в рамките на 12,25 лв./кг - 14,64 лв./кг.
Средно за страната, цената на дребно на агнешкия бут в ГТВ остава 13,57 лв./кг, а тази в ДТО – 13,63 лв./кг. Средната цена на продукта в ГТВ е с 0,06 лв./кг по-ниска от тази в ДТО, като най-голяма е тази разлика в Ловеч (1,10 лв./кг).
Средната цена на дребно на агнешкия бут в малките магазини е по-висока от тази на едро с 0,29 лв./кг, а в големите търговски вериги – с 0,23 лв./кг.

Агнешка плешка
Средно за страната, агнешката плешка се търгува на едро на цена 12,99 лв./кг, като се наблюдава несъществено понижение с 0,05 лв./кг или с 0,4% в сравнение с предходната седмица, поради факта, че за периода е отчетено предлагане на продукта и в Кърджали. По области, цените остават в границите от 11,95 до 13,40 лв./кг. Най-ниска цена е регистрирана в Смолян, а най-висока – отново в Ловеч. Спрямо предходната седмица, слабо покачване на цената на едро се наблюдава единствено в Хасково – с 0,50 лв./кг или 4%.
Средните цени на дребно за страната са без промяна спрямо предходната седмица – съответно 13,53 лв./кг в големите хранителни вериги и 13,21 лв./кг в другите търговски обекти. Средно за страната, цената на дребно на агнешката плешка в големите търговски вериги е по-висока от тази в по-малките магазини с 0,32 лв./кг или с 2,4%.
По области, цените на дребно на агнешката плешка в ГТВ се запазват в границите от 13,25 лв./кг до 14,15 лв./кг, а в ДТО продължават да варират от 12,25 лв./кг до 14,40 лв./кг. За поредна седмица в магазинната мрежа в Пловдив са отчетени най-високи цени на този вид разфасовка.
Средната цена на дребно на пр


1 Коментарa

# 1     Fatima | ( 18/03/2012 07:11 )

What a great reosucre this text is.


Коментирай
Име*
Коментар*