МЗХ: При ваучерите за гориво, не може без дневник
10/01/2014 16:07 | noa.bg
     Схемата за подпомагане за акциза върху горивото, използвано в земеделието, която се е прилагала преди 2009 г. е била на друг принцип – чрез използване на маркирано гориво, а не чрез ваучери за гориво. За разлика от механизма на ваучерите, маркираното гориво не изисква използване на дневник.Това отговориха експерти от МЗХ на въпрос на „Агрозона“, провокиран от животновъди. Вчера фермерите се оплакаха от многото бумащина, свързава с получаването на ваучери за гориво. Според тях в предишния период не е било необходимо да се води дневник, процедура, която отнема изключително много време на земеделските производители.
Защо се налага воденето на дневник?
Според МЗХ държавната помощ „Намалена акцизна ставка върху газьола, използван при първично селскостопанско производство чрез използване на система от ваучери за гориво” е отворена за всички земеделски производители, които произвеждат първична селскостопанска продукция в различните сектори на земеделието. Помощта се предоставя за реално изразходения в селскостопанското производство газьол и представлява отстъпка от акцизната ставка върху този вид гориво, т. е. по-нисък акциз.
С цел да се установи действително използваният газьол, използван в първичното селскостопанско производство се изисква земеделският производител да води дневник за изразходеното гориво. В дневника се отразява ползването на горивото през годината съобразно вида и обема на извършените селскостопански мероприятия (оран, прибиране на реколта, транспорт на фураж в рамките на фермата и т. н.). Посочва се видът на мероприятието, дават се данните за използваната за извършване на мероприятията техника, работеща с газьол и се попълва и друга важна информация. Към дневника се прилагат фактурите за закупеното през годината гориво, с което са извършвани мероприятията. Кандидатите по помощта могат да си набавят образец на дневника от интернет страницата на МЗХ.
Всеки ден ли трябва да се води дневникът?
Воденето на дневника е по мероприятия за съответен период, който зависи от особеностите на конкретния вид селскостопанско производство, като например за рутинна ежедневна дейност, свързана с използване на газьол във фермата съответното мероприятие може да бъде отчитано в дневника всеки месец вместо всеки ден, е отговорът от агроведомството..


0 Коментарa


Коментирай
Име*
Коментар*