Малките стопанства ще имат постоянни щандове по пазарите
04/02/2014 11:52 | noa.bg
     Малките стопанства с по 2-3 крави и десетина овце ще могат да продават продукцията си на отделни щандове по пазарите, за да избягват прекупвачите и да реализират продукцията си на добра цена.

Новата възможност е записана в последните поправки в наредба 26 за специфичните изисквания за директни доставки на животинска продукция, които скоро ще бъдат представени за одобрение, съобщи за Farmer.bg зам. министърът на земеделието и храните Явор Гечев.

Добилата популярност наредба за директните продажби от фермите така и не изпълни първоначалното си предназначение – да помогна на малките семейни ферми в реализацията на продукцията без посредничеството на търговците. Целта беше стопаните да продават произведени в домашни условия кисело мляко, сирене, кашкавал, мед и други животински продукти.

Въпреки че нормативът беше приет още в края на 2010 г., с него бяха поставени непреодолими изисквания, затова и производителите се отказаха да го прилагат.

Те трябваше да притежават млечни квоти, чието изпълнение е свързано с ред тежки административни процедури. Разрешено им беше да продават и само 30% от месечния млеконадой, което напълно обезсмисли идеята за директен достъп до потребителя.

Според експерти с новите промени в наредбата повечето от тези административни бариери ще отпаднат, като целта е бизнесът максимално да бъде улеснен при преките продажби.

С решението за постоянни щандове по пазарите стопаните ще стигат пряко до клиента. При сегашната система потребителите се снабдяват сами от фермите.

Ще бъдат регулирани и условията за контрол на продукцията, които са задължителни. В това отношение ще се ползва европейският опит, посочиха експерти.

В новата наредба ще се създадат условия и за изкупуване на млякото от високопланинските животновъдни ферми. В цялата страта ще бъде създадени 230 стационарни пункта, посочи зам. министър Гечев.

Според него до края на 2015 г. администрацията ще преодолее съществуващите в момента пречки, които не позволяваха на малките стопанства от трета група да поризвеждат мялко, отговарящо на европейските норми за качество.

Европейският съюз постави като краен срок за въвеждане на тези норми декември 2015 г. Затова очакванията на животновъдите са, че най-после дребният бизнес ще успява да стига до пазара, без това да му коства пари, нерви и време за вадене на съответните разрешителни.


0 Коментарa


Коментирай
Име*
Коментар*