Над 36 млн. евро може да се отпуснат за планинските стопанства през 2015 г.
04/02/2014 11:54 | noa.bg
     До първи август тази година България трябва да реши дали от 2015 г. ще задели 5% от плащанията на площ за планинско земеделие и животновъдство.

Според бюджетното разпределение за първата година от новия програмен период (2015-2020 г.) българските фермери ще получат малко над 721,2 млн. евро директни плащания.

Ако 5% от тях се насочат към регионите с природни ограничения, това означава, че малките стопанства ще получат малко над 36 млн. евро (72 млн. лв.).

Сумата е значителна и има за цел да компенсира загубите от висопланинското земеделие. Тези райони се намират над 700 метра надморска височина, със среден наклон на терените над 20 градуса.

Земеделската земя е неплодородна, а капризите на студеното време е рисково за земеделието. Затова и ЕС осигурява допълнителни компенсаторни плащания за тези стопанства.

В анализ на Института по агростратегии и иновации се припомня, че през 2007 г. планинските райони в страната са съставлявали 38,1% от цялата територия.

Българското планинско производство съставлява изключително малка част от общото селскостопанско производство в страната - едва 0,6%, сочат данните на генерална дирекция „Земеделие” на Еврокомисията.

Годишно произведената продукция от растениевъдство възлиза на 78 млн. евро, а от животновъдството – 70 млн. евро, сочи статистиката.

Освен компенсаторните субсидии за високопланинските региони от следващия програмен период малките стопанства могат да разчитат на подпомагане и по схемата за дребни земеделски стопанства.

Земеделските стопани, които през 2015 г. са подали заявление по схемата за единно плащане на площ и отговарят на минималните изисквания за получаване на директни плащания, могат да изберат да участват в схемата за дребни земеделски стопани, поясняват експерти от института по агростратегии.

Плащанията по схемата за дребни земеделски стопани заместват всички останали плащания – на хектар, зелените, обвързаните с производството и др.

Размерът на годишното подпомагане за всеки земеделски стопанин трябва да се определи от държавите членки, но сумата не може да пада под 500 евро или да надвишава 1250 евро, се посочва в анаиза на института.

Важно изискване за тази схема е, че по време на участието си в нея земеделските стопани са длъжни да поддържат най-малко толкова хектари, колкото са заявили за подпомагане през 2015 година.

Съществено облекчение за тези стопани е, че те са освободени от задължителните селскостопански практики като спазване на екологични изисквания или редуване на културите, които трябва да се спазват от останалите земеделски производители.


0 Коментарa


Коментирай
Име*
Коментар*