Общият бюджет по мярка 121 след VІ-то изменение на ПРСР е 503 986 657 евро
10/03/2012 09:52 | noa.bg
     Общият бюджет по мярка 121 след VІ-то изменение на Програмата за развитие на селските райони е 503 986 657 евро/985 697 103 лв., съобщи експертът от Дирекция „Развитие на селските райони“ Министерство на земеделието и горите Владислав Цветанов на семинар в Пловдив.
3 501 са подадените заявления за подпомагане от стартирането на мярката. Общият размер на финасовата помощ е 982 006 199 лв. Сключените договори са 2 500 с одобрена финансова помощ 632 816 030 лв. Има 1 856 заявки за плащане с изплатена финансова помощ от 456 837 385 лв.
Измененията през 2011 г., касаещи мярка 121 са свързани преди всичко с измененията в Наредба №8/03.04.2008 г.
Увеличен размер на авансовото плащане от 20% до 50% до края на програмния период;
Получаване на авансово плащане след сключване на договор за поръчителство;
Прием на заявления за подпомагане при липса на документ, подлежащ на издаване от общинска или държавна институция;
Отпада изискването при доставка на машини офертите да бъдат аверени с подпис и печат от производител или официален вносител;
Въведено понятие „Проект за постигане на стандартите на общността, включително по Директива 91/676/ЕИО”;
Подпомагат се проекти за постигане на минимални изисквания за защита на пилета, отглеждани за производство на месо;

Измененията през 2011 г. в Наредба №8/03.04.2008 г. са свързани с:
Предвидена възможност да се прехвърлят активите, предмет на подпомагане от физическо лице/едноличен търговец на еднолично търговско дружество;
За проекти одобрени до 31 декември 2011 Г. за покриване на минимални изисквания при производство на краве мляко и покриване на минимални изисквания при отглеждане на кокошки носачки се предоставя държавна помощ;
Изискването за минимална площ по СЕПП отпада за кандидатите по мярката в сектор птицевъдство и свиневъдство;


0 Коментарa


Коментирай
Име*
Коментар*