Седмични цени на агнешко месо в страната
23/03/2012 22:11 | noa.bg
     Средната цена на едро на цяло агне за изминалата седмица бележи незначително понижение с 0,04 лв./кг или с 0,3% спрямо предходната седмица, до 12,55 лв./кг. По области, цените продължават да се движат в диапазона от 11,83 лв./кг до 13,15 лв./кг. Отново в Ямбол е регистрирана най-ниската цена за седмицата, а в Ловеч - най-високата съобщават от пресцентъра на Министерството позовавайки се на информация от САПИ.
В по-голямата част от областните центрове не се наблюдават изменения на ценовите нива спрямо предходната седмица. В две области е отчетено понижение на цените на едро, по-чувствително в Добрич - с 0,60 лв./кг или 4,8%, а по-леко във Варна - с 0,15 лв./кг или 1,1%. В други две се наблюдава леко повишение на цената на едро - в Пловдив с 0,10 лв./кг (или с 0,8%) и в Смолян с 0,08 лв./кг (или с 0,7%).
Регистрираната средна цена на едро за страната през наблюдавания период в големите търговски вериги (ГТВ) е 13,81 лв./кг. Тя бележи леко повишение с 3,2% спрямо предходния период, тъй като тази седмица, за разлика от предходната е отчетено предлагане на продукта и в Пловдив. В ГТВ цялото агне се предлага на дребно на цени от 13,25 лв./кг до 15,99 лв./кг, като най-високата стойност е отчетена в Пловдив. Единствено в Бургас цената на едро на цялото агне бележи незначително намаление с 0,04 лв./кг или с 0,3% спрямо предходната седмица. В останалите четири области, където се отчита предлагане на продукта, цените остават без промяна.
В другите търговски обекти (ДТО) цените на цяло агне са в рамките на 12,24 лв./кг (София) - 13,25 лв./кг (Монтана). Във всички области, където е имало предлагане и през предходната седмица, цените остават без промяна. Въпреки това средната за страната цена на дребно на цяло агне в ДТО бележи слабо понижение с 0,09 лв./кг или с 0,7%, тъй като тази седмица е отчетено предлагане на продукта и в ДТО във Видин.
Средно за страната, цената на дребно на цяло агне в ГТВ е по-висока от тази в ДТО с 0,82 лв./кг или с 6,3%.
Най-голям марж между цените на едро и тези на дребно в големите супермаркети се отчита в Пловдив – 3,94 лв./кг или 32,7%, а най-малък в Ловеч - 0,10 лв./кг или 0,8%.
Средно за страната, цената на дребно на цяло агне в ГТВ е по-висока от тази на едро с 1,26 лв./кг, а в ДТО – с 0,44 лв./кг.
Агнешки бут
Предлагането на едро на агнешки бут през изминалата седмица се запазва в ценовия диапазон от 12,05 лв./кг (Кърджали) до 14,00 лв./кг (Велико Търново и Ловеч). В областите, където е отчетено предлагане на продукта, цените се запазват на нивата от предходната седмица. Регистрираната средна цена на едро за страната е 13,43 лв./кг, като бележи незначително повишение с 0,4% спрямо предходния период, тъй като тази седмица не е отчетено предлагане на продукта в три области (Пазарджик, Пловдив и Смолян).

През изминалата седмица цените на дребно на агнешкия бут в ГТВ се движат в широкия диапазон от 11,99 лв./кг до 16,59 лв./кг, като най-ниски стойности са регистрирани във Видин и Монтана, а най-високи – в София. В две области се отчита поскъпване на продукта в големите супермаркети спрямо предходната седмица - в Стара Загора с 1,00 лв./кг или със 7,7% и в Хасково с 0,75 лв./кг или с 5,9%. Само в ГТВ в Пазарджик и Пловдив агнешкият бут поевтинява, съответно с 0,90 лв./кг или с 6,0% и с 0,25 лв./кг или с 1,7%. Средно за страната, цената на дребно на агнешкия бут в ГТВ нараства с 0,04 лв./кг или 0,3% спрямо предходната седмица, поради появата на продукта на висока цена в ГТВ София.
В ДТО цените на дребно на агнешкия бут продължават да варират в диапазона от 12,50 лв./кг до 14,75 лв./кг, като най-ниски стойности са отчетени в Бургас, а най-високи в Смолян. Изменение на цените на дребно на агнешки бут в ДТО на седмична база е регистрирано в четири областни центъра. Повишение на стойностите се наблюдава във Варна - с 0,80 лв./кг (или с 6,3%) и Кърджали с 0,45 лв./кг (или с 3,6%), а понижение - в Пловдив и Пазарджик - с по около 1,00 лв./кг. Средно за страната, цената на дребно в ДТО на агнешкия бут на


0 Коментарa


Коментирай
Име*
Коментар*