Проф. д-р Васил Николов: ИАСРЖ стартира проект за създаване на интегрирана информационна система
02/11/2014 20:42 | noa.bg
     „Ефективно административно обслужване чрез осигурявяне на оперативна съвместимост на ключови регистри“ е проектът, по който ще работи следващата една година Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството. Целта е да се осигури съвместна информационно-комуникационна среда за по-ефективно и качествено административно обслужване на заетите в животновъдството и бизнеса.
Проектът предполага подобряване процеса на работа на служителите на ИАСРЖ, както и на взаимодействие с развъдните организации, МЗХ, ДФ Земеделие и други участници в контрола по селекция и репродукция в животновъдството.
Проектът е на 100% финансиран по Оперативната програма “Административен капацитет”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Срокът за изпълнение е една година.


0 Коментарa


Коментирай
Име*
Коментар*