Службата за съвети в земеделието ще бъде с нова разширена структура
22/11/2014 20:30 | noa.bg
     През новия програмен период съществуващата Националната служба за съвети в земеделието ще прерасне в Система за съвети в земеделието, в която освен сегашната служба ще бъдат включени и други лица и организации, консултиращи бизнеса и фермерите при кандидатстването по еврофондовете. Това е записано в мотивите към промени на Закона за подпомагане на земеделските производители, предстоящи да бъдат гледани от парламента. Новата структура за консултации е съобразена с еврозаконодателството, като има за цел да разшири информационната мрежа за разясняване на програмата за селските райони и първия стълб на общата селскостопанска политика, прилагани за периода 2014 – 2020 г.
За да са максимално полезни на земеделците, в министерството на земеделието и храните ще се създаде база данни за лицата, които предоставят съвети. Ще бъдат определени и точните направления, по които ще се предоставят съветите.
Законът ще въведе и нови механизми за прилагане на държавната помощ за намалената акцизна ставка върху газьола, използван при първично селскостопанско производство.
През периода 2015 – 2020 г. е необходимо тази помощ да бъде нотифицирана отново, затова се налагат корекции в закона, касаещи нейното прилагане. Промените се налагат, за да се подобрят процедурите и взаимодействието между администрация и фермери, а също да се избегнат злоупотребите при предоставянето на невярна нформация, което би възпрепятствало целесъобразното ползване на помощта.
С промените се въвежда още едно облекчение. При всеки нов европейски регламент вместо да се правят съответни изменения в Закона за подпомагане на земеделските производители, прилагането на новото законодателство ще става с наредби. Това ще позволи бърза реакция при приемане на новите регламенти, свързани с реформата на ОСП.
С промените в закона ще бъдат отменени вече неактуални текстове, свързани с държавната интервенция на пазара на земеделска продукция. Ще се заличат и текстове, свързани с внасянето на несъществуващи приходи в бюджета на фонда и ще се въвеждат специални разпоредби, които да отразяват съдебната практика във връзка с делегирането на правомощия на администрацията. Ще се осигури възможност и за публикуване на данни на получателите на субсидии, за да има по-голяма прозрачност в усвояването на евросредствата.


0 Коментарa


Коментирай
Име*
Коментар*