Броят на селскостопанските животни намалява през 2014 г.
17/05/2015 20:05 | noa.bg
     През 2014 г. стопанствата, в които се отглежда едър и дребен рогат добитък и свине, намаляват с 34.0% спрямо отчетените стопанства през 2013 г. до 113.3 хиляди, съобщават от пресцентъра на МЗХ. Броят на стопанствата, в които се отглеждат до 10 говеда, се понижава с почти 30.0%, а стопанствата с 10 и повече говеда се увеличават с 1.7%. Стопанствата с овце намаляват с 26.6%, а с кози – с 36.6%. Само 4.3% от свинете се отглеждат в стопанства с 1-2 животни, сочат окончателните данни на министерството. В стопанствата с 1 000 и повече свине през 2014 г. се отглеждат 85.6% от свинете.

При почти всички видове намалява броят на животните спрямо 2013 г. Говедата са 552.8 хил. броя. Това е с 4.0% по-малко, овцете са 1 335.3 хил. броя – с 2.5% по-малко (броят на овцете майки намалява с 3.8% до 1 109 хил. броя). Понижава се и числеността на свинете с 5.7% до 553.1 хил. броя, но женските свине за разплод над 50 кг се запазват (43.3 хил. броя спрямо 43.5 хил. броя през 2013 г.). Общият брой на козите се нараства с 1.2%, но козите майки намаляват с 6.9%.
Запазва се тенденцията за увеличаване на броя на месодайните крави и през 2014 г. те са с 23.8% повече, докато овцете майки за производство на месо намаляват с 10.5%.
Млякото, произведеното през 2014 г., намалява с 5.7% до 1 231 098 тона. Кравето мляко е 1 102 732 тона, овчето – 74 978 тона, козето – 44 521 тона и 8 867 тона – биволското. През изследвания период от животновъдните стопанства са продадени живи или са заклани около 2.220 млн. броя животни, което е с 5.7% по-малко от предходния период, обобщават от МЗХ.


0 Коментарa


Коментирай
Име*
Коментар*