Според МЗХ : Преодоляна е отрицателната тенденция в животновъдството
05/08/2011 20:22 | noa.bg
    
Според публикуван на страницата на Министерството на земеделието и храните ( МЗХ ) документ за перспективите пред животновъдството в България, то след 2010 година вече е преодоляна отрицателната тенденция в поголовието.

В доклада се казва "През 2010 г. отрицателната тенденция на намаление на поголовието в страната вече е преодоляна. Спрямо 2009 г., когато реално стартира подкрепата в животновъдството, броят на животните, за които се предоставят субсидии, нараства – говеда (с 7,34%), крави (с 11,54%), овце (с 1,31%) и кози (с 8,38%). За сравнение, за периода 2007 г. – 2009 г. животните в страната намаляват средно с: 9% при говедата, 13,41% при кравите, 2,34% при овцете, 4,68% при козите и 13,92% при свинете. Специално, по отношение на свинете и птиците (кокошки-носачки), които не са обект на подпомагане, спадът все още не е преодолян – през 2010/2009 г. свинете намаляват с 9,72%, а птиците – с 9,27%.

Подобна е ситуацията и в отделните райони на страната. С изключение на говедата и овцете в Североизточния, във всички останали райони броят на животните бележи увеличение спрямо 2009 г. За двата района (Югоизточен и Южен централен), в които са постъпили най-много средства (почти половината от общия безвъзмезден ресурс) нарастването на поголовието на животните, обект на подпомагане, особено на говедата, е налице още през 2009 г. През 2010 г. в Югоизточния и Южния централен район се отчита и сравнително висок прираст на броя на кравите – съответно с 13,02% и с 20,9%, в сравнение с 2009 г. "

В документа се посочва още, че "през 2010 г. месодайните говедовъдни ферми и животните в тях са се увеличили съответно с 2,0% и със 17,0%, в сравнение с 2009 г. Най-голямо е увеличението на броя на фермите с капацитет от 10 до 49 животни – 19,2%, докато при по малките стопанства (от 1 до 9 крави) се наблюдава намаление от 2,5%. Броят на животните нараства и в трите категории (по размер на стопанството) ферми, като най-значително то е в стопанствата с капацитет от 1 до 9 крави – 37,3%, следвано от фермите с 10 до 49 крави – 13,3% и фермите с 50 и повече крави – 7,8%.
По схемата за подкрепа на месодайното говедовъдство (национални доплащания за крави с бозаещи телета) трите южни района са получили значителната част от ресурса (87%). В тях се отчита и най-голямо увеличение на броя на кравите - месно направление (17,5%). Само за двата района (Южен централен и Югоизточен), където са постъпили малко повече от половината средства по схемата (54,7%), нарастването на животните за месо е също с близо 50%.

Месодайните овце-майки са се увеличили с 26,6%, а броят на фермите, в които се отглеждат - с 3,1%. Намалял е броят на фермите с капацитет от 1 до 49 овце-майки и животните в тях. Фермите с над 50 овце-майки са се увеличили над шест пъти, а животните в тях - с 121,3%. Значително нараства броят на фермите с над 200 животни – 107,7%, както и броят на животните в тях - с 87,7%.
Прави впечатление големият процент на увеличение на броя на овцете-майки за месо отново в трите южни района (Южен централен, Югоизточен и Югозападен). Спрямо 2009 г., през 2010 г. броят им е нараснал съответно с 105,06%, 242,5% и 90,15%, докато в останалата северна част на страната месодайните овце намаляват с 3,05% по-малко."


0 Коментарa


Коментирай
Име*
Коментар*