Европейската комисия даде зелена светлина на Схема на държавна помощ за „Инвестиции за изграждане на търговски помещения и закупуване на търговско обо
05/08/2011 20:38 | noa.bg
     Европейската комисия даде зелена светлина на Схема на държавна помощ за „Инвестиции за изграждане на търговски помещения и закупуване на търговско оборудване за земеделски производители, осъществяващи директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход”, като одобри помощта на свое заседание.

Помощта се предоставя под формата на капиталова субсидия за покриване на част от разходите за реализация на инвестицията. Инвестициите се реализират със собствени средства или кредит, предоставен от Държавен фонд „Земеделие” с референтен лихвен процент определен за страната от ЕК.

Помощта цели подпомагане на земеделските производители, които произвеждат качествени хранителни продукти от животински произход и се нуждаят от съответния финансов ресурс за обезпечаване на дейността по извършване на директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход до крайните потребители.

За допустими по схемата се считат инвестициите за изграждане на обект за търговия на дребно или разходи за приспособяване на съществуваща сграда или помещение, както и закупуване на основно търговско оборудване.

Максималната помощ по схемата за един бенефициент е 50% от приемливите разходи за инвестиции.0 Коментарa


Коментирай
Име*
Коментар*