Приключи приемът на заявления по схемата за помощ на частното складиране на някои видове сирена
17/01/2016 14:58 | noa.bg
     На 15 януари изтича срока за прием на заявления по схемата за помощ на частното складиране на някои видове сирена.
Европейската комисия отвори временната извънредна схема за помощ заради силния дисбаланс между търсенето и предлагането на сурово мляко и млечни продукти в Съюза и с цел стабилизиране на пазара на сирене.
Подпомагането се прилага за частно складиране на сирена, произведени на територията на България, отговарящи на изискванията за млечен продукт (сирене) съгласно Наредбата за специфичните изисквания към млечните продукти и с минимална възраст съответстваща на периода на зреене, определен в технологичните документации на производителя или в националните стандарти БДС 14:2010 и БДС 15:2010, и който не може да бъде по-кратък от 25 дни. Всяка партида заявено сирене трябва да тежи най-малко 0,5 тона.
Заявленията по схемата трябва да включват продукти, които са били складирани изцяло. Изисква се банкова гаранция от 20 евро на тон заявено количество. Договори за складиране ще се сключват за период от 60 до 210 дни. Финансовата помощ, която ще получат кандидатите, се изчислява на база 15,57 евро за тон на склад за постоянните разходи за складиране и 0,40 евро за тон на ден за складиране по договор.
Средствата се изплащат до 120 дни след подаването на заявка за плащане, при условие че кандидатът е изпълнил всички задължения по договора и му е извършена крайна проверка от Фонд „Земеделие”. Приемът беше отворен на 6 ноември 2015 г.


0 Коментарa


Коментирай
Име*
Коментар*