Михаил Михайлов Изпълнителния директор на НСГБ преди десетина години каква война имаше за кравето млякo, война между млекопреработвателите.
09/05/2012 16:17 | noa.bg
     Всички си спомняме преди десетина години каква война имаше за кравето мляко. И цистерни се гърмяхя и фермерите се принуждаваха да дават млякото на опрделени мандри и цените на млякото се повишаваха. Направо си беше война за млякото между млекопреработвателите. В момента пак има война. Интересното е , че получаваме по-малко краве мляко отколкото преди десетина години назад ,но войната не е за млякото а за една наредбата-да я има ли или да не бъде.
Че има криза в млечния сектор е факт. При млекопреработвателите, тез които работят със сурово мляко намалят оборотите-закъсняване плащанията от търговците, намаля консумацията на млечни продукти, нелоялна конкуренция от тяхни колеги, производството на големи количества продукти с име млечни, но съдържащи основно мазнини, протеини и др. с растителен произход, внос на големи количества млечни продукти от Европа, вероятно има и други причини.
И какво се случва. Съвсем нормално изкупните цени на млякото падат-от началото на годината средно с над 20 стотинки на литър., забавят се плащанията на фермерите, още по лошо-намалят се количествата изкупавяно мляко, отпадат някои клаузи от договорите, като бонуси за маслен градус, чистота на млякото и др.
За животновъдите остава да се молят да не им върнат млякото от мандрата и поне да им платят предаденото мляко за отпреди 2-3 месеца. Какво се случва при фермерите-излязоха от изключително тежка зима, която им коства много пари-замръзнали инсталации, замръзнали машини, замръзнали пътища , замръзнали водопроводи и канализации. Липсата на валежи през пролетта пък обричат на провал тези които разчитат на пасища, също така ще има ниски добиви на сената-люцернови и ливадни. Изпълнението на директивите-най вече нитратната искат големи инвестиции, ежедневните разходи за подръжка на фермата също са високи, а за цените на горивата , ветеринарното обслужване и данъците ще говорим друг път.
За идването на кризата в сектор мляко Националния съюз на говедовъдите в България алармира още през месец декември миналата година. Нещо повече , внесе и дузина предложения в МЗХ за предотвратяване на кризата.
Първото предложение беше за дефиринцияция на млекопреработвателните предприятия-на работещи със сурово краве мляко и такива използващи добавки с друг произход. Това се направи поради това,че основната суровина –млякото се измести от други заместители, появиха се на пазара много продукти носещи името млечни продукти , на атрактивни цени и подбиващи пазара на истинските млечни производни. Ясно е че, контрола за качеството на млечните продукти в търговската мрежа не е ефективен, не може броят на проверките да е със стотици а да има еднократни нарушения. Направена бе и проверка на мандрите и е констатирано.
- общ брой проверени предприятия – 230 бр;
- връчени предписания във връзка с отстраняване на несъответствията – 62 бр;
- съставени актове за установяване на административно нарушение – 3 бр;
- временно е спряно от експлоатация 1 предприятие във връзка с констатирани несъответствия по изкупуването и преработката на суровината и невъзможност за извършване на проследяемост на всички етапи от производството на млечните продукти.
Най-често констатираните несъответствия са:
- некоректно изписване на срока на годност на продукта;
несъответствие между наименованието на продукта по ТД и изписаното върху етикета.
- в предприятията, в които храната е с предявени хранителни претенции много често липсват лабораторни изпитвания, потвърждаващи същите или ако има такива те са непълни или не потвърждават предявената хранителна претенция.
На пръв поглед съвсем нормален резултат от проверките. Самите проверки включват много от точките на тази вече прослувута Наредба за специфичните изисквания към млечните продукти/ за съжаление все още проект/ и изведнъж голяма част от предприятията скочиха срещу тази наредба и не искат да бъде приета или изменена коренно.
Раковинчето на раздора е член 30 (4)- Производителите на мляко и млечни продукти и производителите, които разфасоват


3 Коментарa

# 3     овчар | ( 17/05/2012 09:41 )

Че има криза в млечния сектор е факт но защо на гърба на животновъдите? господа млекопреработватели ( феодалчета) стига с тая алчност за 10 години ни изядохте субсидиите и сега искате овцете и кравите заедно с на да ни унищожите недоразвити феодалчета.

# 2     ИВАН | ( 17/05/2012 09:49 )

Колеги един мандраджия ми каза ние се броим на прсти и си решаваме проблемите а вие сте много и неможете да се сберете и да ги решите.

# 1     Мима | ( 17/05/2012 09:52 )

За истинските млечни продукти дори ще има недостиг на Истинско мляко ако изкупната цена от животновъдите не се нормализира и цените не станат от 1.20 до 1.50 лв на литър. Тази сума е горе долу нормална за да се покриват разходите и да не се продава под себестойноста си. Това също е много важен Фактор за да има говедовъдство


Коментирай
Име*
Коментар*