Чилингиров: Обвързаната подкрепа в животновъдството се дава без спазване на законите
20/06/2016 15:14 | noa.bg
     Въпреки декларираната от администрация подкрепа за животновъдите с обвързаната подкрепа, която се прилага втора година, законите в страната масово не се спазват, а кметствата продължават да дават пасищата и мерите на хора без животни, които само косят ливадите, за да вземат субсидии. Големи нередности се вършат и покрай развъдните асоциации, които безпринципно включват неселектирани стада, така че европейската помощ отново не отива към реалните фермери. Това съобщи за Синор.БГ председателят на Националната овцевъдна асоциация Бисер Чилингиров по повод прилагането на новите схеми по директните плащания. До края на юли България, както и останалите европейски държави, трябва да представят в Европейската комисия анализи за прилагането на новите мерки, свързани със зелените плащания, обвързаната подкрепа и други основни схеми от директните плащания.
По този повод в писмо до министъра на земеделието Десислава Танева ръководството на асоциацията предлага законови промени, които биха премахнали вратичките, използвани от местната власт и от някои животновъди за мамене на държавата.
От предложенията на браншовата организация е видно, че контрол върху развъдните асоциации липсва и всяко семейство може да сложи марка, че животното му е под селекционен контрол, въпреки че млеконадоят му е минимален, посочи Чилингиров.
Затова от овцевъдната организация предлагат субсидиите за селектирани животни да се дават само при доказан млеконадой, като количествата мляко, разделени на 1 животно, да бъдат не по-малко или над 50% от средната млечност за съответното направление през определен референтен период.
От асоциацията на овцевъдите предлагакт условията за получаване на плащания по схемите за животни под селекционен контрол да се допълнят с изискване стопаните да докажат чрез платежен документ или друга декларация на годишна база продаденото мляко на преработватели, прекупвачи или други клиенти.
за целта браншовиците предлагат да се въведат и референтни показатели на млякото, което да позволи еднакви условия за различните породи говеда и овце. Когато липсват количествата мляко или реализацията е ставала чрез някакъв преработен продукт, изчислението може да се направи чрез разделяне на стойността на средната изкупна цена на млякото.
По този начин, като допустими ще станат само онези животни, за които прозрачно може да се покаже продуктивност и икономическа законосъобразност и ще се ограничат възможностите за опортюнистично поведение, посочва Чилингиров.
Вторият голям проблем за животновъдите остава липсата на общински пасища и мери, тъй като в много региони кметовете са намерили вратички за приближените си, които нямат стада, но продължават да точат субсидии за ползваните пасища.
За нас е важно кметствата да дават тези пасища само на хора с правни основания, затова предлагаме промени, които да пресекат съществуващите порочни практики, посочи Чилингиров.

Той припомни, че последните 2-3 години се положиха много усилия, животновъдите, практикуващи пасищно животновъдство да могат приоритетно да получават достъп до общински и държавни мери и пасища. Въпреки, че се направиха промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, където в чл 37и, подробно са разписани начините, по които животновъди с пасищно отглеждане на животните да получат предимство при получаване достъп до публични мери и пасища, ситуацията остава неудовлетворителна за животновъдите.
Проблемите са много и са известни на всички заинтересовани страни, като с оглед на постигане на търсената от всички цел, публичните мери и пасища да могат да бъдат наистина ползвани от земеделските производители и те да получават плащания за това по линия на І и ІІ стълб, предлагаме: промяна в Закона за подпомагане на земеделските производители, като се даде правно основание на животновъди с пасищни животни, практикуващи пасищно животновъдство, да заявяват мери и пасища за подпомагане в Разплащателна агенция, в посочено от тях землище, където практикуват такова отглеждане на жив


0 Коментарa


Коментирай
Име*
Коментар*