Биопроизводство: Контролиращите лица определят веществата за изпитване от лаборатория
29/06/2016 16:36 | noa.bg
     Контролиращите лица ще определят минималния обхват от вещества и продукти, неразрешени за употреба в биологичното производство, или от замърсители, които да бъдат изискани за изпитване от акредитирана със съответната компетентност лаборатория. Това се казва в обнародваните нови правила за биологично производство на растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни, тяхното етикетиране и контрола върху производството и eтикетирането. Контролиращите лица ще представят на компетентното звено всяка година най-късно до 31 януари план за подбора на операторите, от които ще се вземат проби за анализ.

0 Коментарa


Коментирай
Име*
Коментар*