Държавни помощи в сектор ”Животновъдство”
11/05/2012 16:32 | noa.bg
     Помощ за инвестиции за изграждане на търговски помещения за закупуване на търговско оборудване за земеделски производители, осъществяващи директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход

Предоставя се на малки и средни предприятия в животновъдството (регистрирани земеделски производители), които осъществяват дейност в първичното селскостопанско производство и осъществяват директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход. Нейното предоставяне е под формата на капиталова субсидия за покриване на част от разходите за реализация на инвестицията. Инвестициите се реализират със собствени средства или кредит, предоставен от ДФ „Земеделие” на референтен лихвен процент определен за страната от ЕК. Срокът й на прилагане: 2011 – 2013 г. Предвидени средства за 2012 г. са в размер на 7 млн. лв.


0 Коментарa


Коментирай
Име*
Коментар*