Правилното отглеждане на агнетата е важна предпоставка за развитието и успеха на всяка животновъдна ферма.проф. Светозар Тянков
13/05/2012 16:28 | noa.bg
     Правилното отглеждане на агнетата е важна предпоставка за развитието и успеха на всяка животновъдна ферма. Необходимо е след раждането да се подхожда диференцирано към новородените, съветва проф. Светозар Тянков В зависимост от предназначението на фермата животните се разделят на 1 до 3 групи. В стоковата ферма: Ако фермата е чисто стокова, т.е. женски разплоден материал за възпроизводство се получава или се закупува от друга ферма, групата може да бъде само една. Това означава, че всички приплоди - мъжки и женски, се реализират за стокови цели. Те трябва да бъдат угоени и продадени за месо, а майките им се доят за получаване на стоково мляко. Във възпроизводителната ферма: Ако фермата е възпроизводителна, т. е. трябва сама да си осигури необходимия ремонт за възпроизводство на стадото, групите са две. Едната се състои от разплодните женски агнета. Те представляват 14 до 25 на сто от броя на животните, а всички останали - бракуваните от разплод женски и всички мъжки агнета, образуват втората група. Нейното предназначение е да бъдат угоени и реализирани за месо. В племенната ферма: Ако фермата е племенна, очертават се три групи. Освен първите две - женски агнета за разплод и за угояване, третата се състои от мъжки агнета за разплод. Изискванията към трите групи са различни. Те са свързани с начина на отглеждане и хранене и с реализацията им. Най-високи са изискванията при отглеждане на мъжки агнета за разплод, на второ място са женските животни за разплод и на трето - групата за угояване.

0 Коментарa


Коментирай
Име*
Коментар*