ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ДО МАСМЕДИИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОТНОСНО КРИЗАТА В МЛЕЧНИЯ СЕКТОР.
15/05/2012 20:15 | noa.bg
     ДО МАСМЕДИИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Управителния Съвет на Националния Съюз на Говедовъдите в България /НСГБ/,Националния съюз на млеко и месопроизводителите-гр.Стара Загора и Асоциацията на животновъдите–Тракия Милк-гр.Пловдив, съвместно с Националните асоциации на овцевъдите и козевъдите се обръщаме към Вас и чрез вашите медии желаем да информираме българското общество относно кризата в млечен сектор.
Продължаването и ще доведе до масови фалити на ферми, чиято дейност е производството на отговарящо на европейските изисквания сурово мляко и ликвидиране на млечното животновъдство в България.
От началото на 2012год., млекопреработвателите значително намалиха изкупните цени на суровото мляко/с 1/3/, забавят плащането му от 60 до 90 дни и едностранно прекратяват договорите си за доставка с фермите. В цялата страна изкупните цени на произвежданото сурово мляко от фермите е под неговата себестойност и има отказ на изкупуването му в отделни райони. Причините за кризата в пазара на краве мляко са:
- Нерегламентираното масово използуване на сухи млека и растителни мазнини в производството на млечни продукти и черния пазар при изкупуването на недекларирано сурово мляко от малките мандри;
- Неконтролирания внос на обезмаслени млека, като сурови млека от страни от ЕС ; -Занижения контрол от страна на МЗХ,БАБХ и ниските наказателни санкции;
-Монополното влияние на веригите от магазини, които налагат множество от убийствени такси-до 70% от стойността на продукта, ниски изкупни цени на млечните продукти и забавят плащанията над 90дни .
- Неефективно разработените и прилагани форми за подпомагане на млечното животновъдство в България ;
Необходимо е да се предприемат спешни действия за бързото прилагане на решения и мерки от страна на МЗХ и Правителството, които да са насочени към:
1. Прилагане на Наредбата на МЗХ за специфичните изисквания към млечните продукти, във варианта разработен от МЗХ и приет от Министър Председателя на Р.България. Всяка промяна при нейното обнародване и компромис към малките мандри работещи с растителни мазнини и сухи и други млека/освен суровите/, ще доведе до срив в производството на сурови млека и унищожаване на млечното животновъдство у нас. БАБХ да извършва ефективни проверки, да налага на нарушителите драстични глоби и да ги затваря при повторно констатиране за нарушения на изискванията на наредбата.
2. Проверка на веригите от магазини и намаляване размера на събираните от тях такси до 10% от стойността на продукта. Намаляване срока на разплащане между производители, преработватели и търговци на 15-20 дни от доставката.
3.Проверка на изкупуваното и преработвано сурово мляко от млекопреработвателите и количеството на преработената и продадена готова продукция. Не е нормално да се лобира за мандри, които изкупуват малки количества сурови млека , а продават значителни количества млечни продукти на пазара.
4. Приемане в кратки срокове на необходимите поправки в законите, позволяващи преотстъпването на акциза на дизеловото гориво на земеделските производители, каквато е практиката в останалите страни от ЕС . Без прилагането на тази мярка няма как да се противопоставим на евтиния внос у нас.
5. Подпомагане и насърчаване на поливното земеделие в страната, което е жизнено важно за добиване на сочните и груби фуражи за изхранването на животните. Налагането на невъзможно високи цени за незавършено водоползване, води до отказ от поливане, ниски добиви, заради влошаващите се природо-климатични условия, високи себестойности на произведените фуражи, невъзможност за изхранване на стадата и намаляване на поголовието от животни.
„Напоителни системи” вместо да копаят, режат и разрушават напоителни съоръжения, под предлога „да не се крадат” е необходимо да работят за тяхното възстановяване и трайното им използване с цел повишаване добивите от единица обработваема площ на фермерите.
Пример-съседите ни от юг и запад, докато у нас „вода газим-жадни ходим”.
Надяваме се да


0 Коментарa


Коментирай
Име*
Коментар*