ДФ „Земеделие” изплати общо 965 хил. лв. на 210 кандидати по Мярка 214 „Агроекологични плащания”
14/08/2011 22:39 | noa.bg
     ДФ „Земеделие” изплати общо 965 хил. лв. на 210 кандидати по Мярка 214 „Агроекологични плащания” от Програмата за развитие на селските райони (2007-2013). Одобрените проекти са по 4 под-мерки: Биологично земеделие, Поддържане на земи с висока природна стойност, Поддържане на характеристики на ландшафта, както и Традиционно животновъдство. Така общият размер на изплатените субсидии по мярката през 2011 г. надхвърли 10 млн. лв.

Целта на Мярка 214 е да поощри въвеждането на щадящи околната среда методи на земеделско производство. Плащанията се предоставят ежегодно в продължение на най-малко пет години на стопани, поели ангажимент към агроекологичното земеделие. Те са компенсация за това, че полагат повече труд, влагат повече средства и понякога претърпяват загуби в името на опазването на природата. Максималните плащания на хектар са до 505 евро, а на животно – до 200 евро.0 Коментарa


Коментирай
Име*
Коментар*