Започва прием на заявления oт 4 юни по мерки 123, 313 и 322 от Програмата за селските райони, съобщиха от пресцентъра на ДФ "Земеделие".
16/05/2012 16:47 | noa.bg
     Започва прием на заявления по мерки 123, 313 и 322 от Програмата за селските райони, съобщиха от пресцентъра на ДФ "Земеделие".
От 4 юни 2012 г. Областните дирекции на ДФ „Земеделие” ще приемат заявления за подпомагане по мерки 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” и 313 „Насърчаване на туристическите дейности”, а от 6 юни ще може да се кандидатства по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места”.
Финансовата помощ за периода на прием по мярка 123, който ще продължи до 22 юни 2012 г., е в размер на 35 млн. евро. Чрез субсидиране по мярката малките и средни предприятия от хранително-преработвателната и горската промишленост имат възможност да подобрят цялостната си дейност, конкурентоспособност и икономическа ефективност.
По мярка 313 общини и юридически лица с нестопанска цел могат да подават проектни предложения до 3 август 2012 г. Определеният бюджет за периода е 11 809 256 евро, като към него се добавя неусвоеният финансов ресурс от предишен период на прием. Целта на мярката е създаването на заетост в селските райони, като подпомага развитието на интегриран селски туризъм, разнообразяването и подобряването на туристическата инфраструктура, атракциите и съоръженията за посетители.
Финансовата помощ за обновяване и развитие на населените места е 21 млн. евро. Крайната дата за прием на заявления за подпомагане по мярка 322 е 3 юли 2012 г. Тя финансира проекти за подобряване на средата за живот в населените места от селските райони.
Подробности за условията, необходимите документи за кандидатстване и нормативната уредба са публикувани на сайта www.prsr.bg, в раздел „Мерки”


0 Коментарa


Коментирай
Име*
Коментар*