От МЗХ съобщиха Пазарът на агнешко месо в страната като цяло остава спокоен през анализирания период 23 – 30 май 2012 г.
01/06/2012 22:59 | noa.bg
     Пазарът на агнешко месо в страната като цяло остава спокоен през анализирания период (23 – 30 май 2012 г.). Това съобщиха от пресцентъра на МЗХ. По-значителни седмични изменения на цените се отчитат само в отделни области, главно в посока надолу.
Средната цена на едро на цяло агне за изминалата седмица бележи несъществено понижение с 0,6% спрямо предходната до 12,33 лв./кг. По области, предлагането на едро на цяло агне е в ценовия интервал от 11,75 лв./кг (Габрово) до 13,00 лв./кг (Враца и Монтана). В три области е налице намаление на цените на едро спрямо предходната седмица в рамките на 2,4 – 4,3%, най-чувствително във Варна. Единствено в област Добрич се отчита незначително повишение на цената на едро на продукта с 0,4%.
Липсата на колебания при цените на дребно в големите търговски вериги (ГТВ) по области запазва средната стойност за страната на нивото от предходната седмица - 13,15 лв./кг. Предлагането на дребно в ГТВ се задържа в ценовия диапазон от 12,50 лв./кг (Кърджали) до 14,59 лв./кг (Перник).
В другите търговски обекти (ДТО) предлагането на цяло агне се движи в широкия диапазон от 10,10 лв./кг до 14,20 лв./кг, съответно в София и Велико Търново. Единствено в ДТО в София се отчита седмично изменение на цената – спад с 14%. В резултат, средната цена на дребно в ДТО за страната се понижава с 1,5% спрямо нивото от предходната седмица, до 12,84 лв./кг.
Маржът между цената на едро на цяло агне и тази на дребно в големите супермаркети и тази седмица се запазва в диапазона от 0,65 лв./кг в Ловеч до 1,25 лв./кг в Габрово. В ДТО тази разлика варира от 0,50 лв./кг (Смолян) до 2,15 лв./кг (Габрово). В Бургас цената на дребно на цяло агне в малките магазини е по-ниска от цената на едро с 1,10 лв./кг.
Средно за страната, цената на дребно на цяло агне в ДТО е с 0,51 лв./кг по–висока от тази на едро, а в ГТВ - с 0,82 лв./кг.
Средната цена на едро на агнешки бут за изминалата седмица бележи незначително понижение с 0,5% спрямо предходната седмица, до 12,92 лв./кг. По области, цените се движат в диапазона от 11,65 лв./кг до 13,87 лв./кг, като отново най-ниски стойности са отчетени в Кърджали, а най-високи – в Благоевград. В три области цените бележат седмично понижение, по-чувствително в Благоевград (с 4,1%), а по-слабо в Стара Загора и Хасково (с по 0,8%).
Средната цена на дребно на агнешки бут в ГТВ за страната отбелязва леко понижение с 0,7% спрямо предходната седмица до 13,64 лв./кг. През изминалата седмица най-евтино агнешкия бут се продава в ГТВ във Варна (11,49 лв./кг), а най-скъпо – в София (15,74 лв./кг). В почти всички области цените остават без изменение спрямо предходната седмица. Единствено в ГТВ в София се наблюдава незначително поскъпване на продукта (с 0,3%).
Средната цена на дребно на агнешкия бут в ДТО за страната се повишава несъществено спрямо предходната седмица с 0,5%, до 13,68 лв./кг. В по-малките магазини цените на агнешкия бут са в диапазона от 11,80 лв./кг до 15,10 лв./кг, като най-ниска стойност е регистрирана в Бургас, а най-висока в Ловеч и Плевен. Само в ДТО във Враца средната цена на дребно на този вид разфасовка бележи седмично изменение - понижение с 1,8%.
Средно за страната, цената на дребно на агнешкия бут в ДТО е незначително по-висока спрямо тази в ГТВ - с 0,05 лв./кг или 0,3%.
Най-голям марж между цените на едро и тези на дребно на продукта в големите супермаркети се отчита в Кърджали – 2,35 лв./кг, а най-малък в Разград и Русе - 0,14 лв./кг.
Разликата между цените на едро и тези на дребно на агнешкия бут в другите търговски обекти е в рамките от 0,60 лв./кг (Кърджали) до 1,60 лв./кг (Ловеч). В Благоевград цените на дребно в магазинната мрежа са по-ниски от цените на едро – с 1,42 лв./кг в ГТВ и с 0,62 лв./кг в ДТО.
Средната цена на едро за страната на агнешката плешка е 12,81 лв./кг, с 0,1% по-ниска в сравнение с предходната седмица. По области, цените на едро са в рамките на 11,65 - 13,70 лв./кг. Най-ниска цена е регистрирана в Кърджали, а най-висока – в Пловдив. Слабо понижение


1 Коментарa

# 1     Pop | ( 18/06/2012 07:37 )

An intelligent answer - no BS - which makes a plesanat change


Коментирай
Име*
Коментар*