Някои държави от ЕС са активирали механизмите на ОСП, за да подкрепят животновъдите. Франция е отделила за животновъдите през 2009 г. бюджет от 131 мл
22/08/2011 22:20 | noa.bg
    

В Европа в последните години се наблюдава тенденция за намаляване на броя на отглежданите овце, кози и говеда. Сред причините за това е въвеждането на квоти за производство на мляко, някои болести като луда крава, шап, както и последната реформа на общата селскостопанска политика на ЕС, която подтикна животновъдите да преминат към други производства, отбеляза експертът.
Днес това положение се утежнява поради изключително силното покачване на цените на зърното, увеличаването на разходите за производство, сушата. Към момента в Европа има 20% дефицит на овче, козе месо и 4-5 % дефицит на говеждо.
Задълбочаването на тези тенденции означава, че все повече и повече Европа ще зависи от външни доставки на месо, за да покрива своите нужди. Според Нерио има средства и начини тези тенденции да бъдат обърнати. За целта новата обща селскостопанска политика след 2013 година трябва да дава възможност за масивна финансова помощ за работещите в селското стопанство като цяло и особено за тези работещи в животновъдството.
И през следващия програмен период в ЕС от 2013 до 2020 година трябва да се запази сегашният бюджет за селско стопанство. Политиците в следващите месеци ще трябва да измерят или да направят така, че ЕС да бъде все по-зависим от трети страни, когато става въпрос за това да задоволи своите нужди.
Един от основните проблеми на българските животновъди е фактът, че голяма част от тях не разполагат със земи, а ЕС изплаща директни субсидии именно на единица площ. Искаме държавните и общинските мери и пасища да бъдат дадени на животновъдите, като бъдат продадени или дадени под наем, но на приемливи цени
Някои държави от ЕС са активирали механизмите на ОСП, за да подкрепят животновъдите. Франция е отделила през 2009 г. бюджет от 131 млн. евро годишно.


0 Коментарa


Коментирай
Име*
Коментар*