Доц. д-р Андрея Колев – председател на Развъдна Асоциация на Аборигенни Породи Овце от Западна България
20/06/2012 09:59 | noa.bg
     Доц. д-р Андрея Колев – председател на Развъдна Асоциация на Аборигенни Породи Овце от Западна България пред „Агрокомпас“:
Типизирането на породите овце е фактор за сдружаване на производителите на териториален принцип
Доц. Колев, ръководената от Вас Развъдна Асоциация на Аборигенни Породи Овце от Западна България е създадена за да запази , съхрани и увеличи поголовието на застрашените от изчезване Софийска (Елинпелинска), Западностаропланинска и Брезнишка родни породи овце. Кои са техните ценни качества, предопределящи опазването им, и могат ли да послужат за създаване на нови високопродуктивни породи?
Тези породи овце са отглеждани от векове в този район. Благодарение на природоклиматичните условия и народната селекция са придобили много ценни качества. По-важните от тях са: приспособимост към условията на отглеждане, устойчивост на заболявания, много добри майчински качества, здрава костна система, здрави копита и дълголетие. Тези качества определят опазването им като част от биологичното разнообразие на страната. Освен това те могат да послужат като основа за създаване на нови високо продуктивни породи овце, които ще притежават тези качества.
Възможно ли е в момента ползването на тези стари аборигенни породи за ефективно възпроизводство на територията, на която са били отглеждани и преди?
Точно това е целта, залегнала в Развъдната програма на Развъдната Асоциация на Аборигенни Породи Овце от Западна България. Чрез поддържаща селекция трябва да се запазят ценните качества на тези породи. Освен това чрез постоянен отбор и подбор на най-добрите мъжки разплодници за висока млечност и плодовитост ще се повишава плодовитостта и млечността на всяка порода.
Като мечта и пожелание ли ви звучи или е реалистична възможността обособяването на всяка една такава порода в определени райони, с което би се открила възможността за създаване на сдружения за производство на млечни и месни продукти от съответната порода и марка на породата в района, където се отглежда тя?
В момента това звучи като мечта, но тя е реализуема. Типизирането на всяка порода чрез елитни мъжки и женски разплодни животни ще открие реална възможност за образумане на сдружения на териториален принцип за преработка и реализация на млечни и месни продукти от всяка порода. По този начин на пазара ще има по-голямо разнообразие на качествени месни и млечни продукти със специфичен вкус.
Какво е необходимо, за да се случи това?
За да се случи това обаче предстои дълга целенасочена развъдно-подобрителна работа Успоредно са това е необходимо спазване на развъдната програма от страна на стопаните. Трябва да се направят проучвания за качеството на млякото на всяка порода, както и качеството на млечните продукти, приготвени от него. По същия начин да се анализира интензитета на растеж в различна възраст на животните и качеството на месните продукти, приготвени от добиваното от тях месо.
Въпросите зададе:Мариела Илиева


0 Коментарa


Коментирай
Име*
Коментар*