Първата насока на действия трябва да е за увеличаване броя на овцете и козите у нас и създаване на нови ферми със съвременни методи на хранене, отглеж
24/08/2011 09:30 | noa.bg
     Проф. д.с.н. Михо Семков
Само преди 20-30 години България е била един от най-големите износители в света на живи животни за клане - над 1 млн. шилета годишно - главно за Гърция, Италия и арабските страни. Днес обаче броят на овцете и произвежданата продукция са достигнали критичния минимум. През последните три години намаляват количеството на произвежданото овче и козе месо, както и износът на живи животни и месо. Износът на животни например е намалял три пъти - от 7 795 броя до 1 923 броя през 2003 г. и 1 125 броя през 2004 година.
Тази негативна тенденция неудържимо продължава, като броят на овцете майки пада от 1 380 000 през 2002 г. на 1 278 000 през 2003 г., а на козите майки съответно от 620 000 на 592 000 броя.
Все пак, вече се създават предпоставки за увеличаване производството и износа на агнешко и ярешко месо. Договореностите с ЕС осигуряват пре-мии за отглеждане на всяка овца и коза от сектора "Овче и козе месо " или общо за страната ще се премират 2 058 483 броя. Определени са и допъл-нителни плащания в този сектор в размер на 2 176 155 евро. Значително ще нараснат паричните постъпления от по-високите изкупни цени на животни за износ на Европейския пазар. От голямо значение е и решението на Европейската комисия да премахне квотите за износ в ЕС на месо и живи животни (овце, кози, агнета и ярета) от 2003 г., а безмитната квота за износ в ЕС да стане 7 000 тона месо годишно.
Големият проблем обаче е как тези възможности ще се реализират.
Първата насока на действия трябва да е за увеличаване броя на овцете и козите и създаване на нови ферми със съвременни методи на хранене, отглеждане и развъждане.
Втора насока е към ефективно използване на репродуктивният потенциал на овцете. При развъжданите в страната овце плодовитостта варира от 110 до 140-150 агнета на 100 овце, а при козите - средно между 150 и 170 ярета. В зависимост от по-голямото търсене и по-високите цени в определени сезони е възможно със съвременни методи заплождането и оагването да стават в най-подходящия сезон. Така ще се осигурят растеж, развитие и достигане на определена жива маса в оптималното за реализация време. Това може да се постигне чрез предварителни договаряния между производители, износители и специалисти по репродукцията.
Третата насока за постигане на висока цена е правилното окачествяване на закланите животни. В ЕС се прилага единна система за окачествяване. Със специална наредба на земеделското министерство от юли 2004 г. и у нас се въвежда класификация на кланичните трупове по системата EUROP в 5 класа най-висок Е и най нисък Р. Оценката се извършва по степента на развитие на скелетната мускулатура в областта на бута, гърба и плешката и по степента на отлагане на тлъстини по тялото и вътрешните кухини. За съжаление преобладаващата част от агнетата и яретата в страната са със сухи форми и по-слабо развита мускулатура и не достигат качеството и цената за най високите класове.
Високо качество месо се получава от специализираните месодайни породи овце и техни кръстоски. По статистически данни само 2,2% (30 769 броя) от нашите овце са с добри месодайни качества, а около 62% (846 795 броя) са за комбинирано използване - мляко, вълна, месо.
Тясно специализираните овце за месо са много малко - около 600 - 800 броя от породите "Ил дьо Франс", "Шароле" и кръстоски на породите "Тек-сел", "Перендейл", и "Дрездеил", отглеждани от институтите по животновъдство. Тези животни са безценен капитал на нашето овцевъдство и трябва да се положат максимални усилия за разширено възпроизводство на стадата им.


0 Коментарa


Коментирай
Име*
Коментар*