За кампания 2011 по схемите и мерките за директни плащания на площ са оторизирани средства в размер на общо 1 060 530 408 лв.
21/06/2012 16:12 | noa.bg
     За кампания 2011 по схемите и мерките за директни плащания на площ са оторизирани средства в размер на общо 1 060 530 408 лв. С приоритет през декември 2011 бяха изплатени субсидиите на животновъдите и кандидатите по мерките от ПРСР, свързани с екологично земеделие и необлагодетелствани райони. Това съобщиха от Министерството на земеделието и храните.
По СЕПП за 2011 година са подадени общо 87 795 заявления, от които към момента процеса на проверка и оторизация са преминали 87 523 заявления или 99,69%. Размерът на поисканата сума по оторизираните до момента заявления по СЕПП възлиза на 788 534 114.31 лв., а размера на одобрената по тези заявления субсидия е 719 586 761.20 лв. или 91,26%. Намаленията или отказите за изплащане на субсидия се дължат на несъответствие с критериите за субсидиране, установени чрез извършваните от ДФ „Земеделие” проверки.
По схемите за национални доплащания и специфично подпомагане на животновъдството са оторизирани средства в размер на 99,6 млн. лева, като процентът на заявленията, които не отговарят на критериите за субсидия и съответно тя им е отказана, е 7,26%.
С цел повишаване на информираността на бенефициентите по директни плащания, на страницата на фонда функционира специализирана система за индивидуална справка, в която кандидатите могат да направят проверка за хода на обработката на заявленията им, установени несъответствия, оторизирани суми и дата на изплащане на субсидията. На разположение на кандидатите са и телефони за справки, както и възможността за посещения в ДФ „Земеделие”.
Както и през предходната година, фондът ще информира и официално земеделските стопани за резултатите от извършените проверки чрез уведомителни писма. Вече са генерирани и изпратени уведомителните писма на кандидатите по схемата за национални доплащания за тютюн.
Към момента се подготвя публикуването на интернет страницата на ДФ „Земеделие” на още 57 хил. електронни уведомителни писма, които ще бъдат изпратени и чрез стандартна поща. Уведомителните писма ще бъдат достъпни чрез системата за индивидуална справка след 25 юни 2012. След изплащането на допълнително предвидените след решение на МС 10 млн. лева за животновъдите, ще бъдат изпратени и уведомителните писма на кандидатите за подпомагане по схемите и мерките за подпомагане в сектор „Животновъдство”.


0 Коментарa


Коментирай
Име*
Коментар*